Centrálny register zmlúv

Mesto Hurbanovo

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta číslo: ZML.2023/030001
PHR_005/2023
30,00 € Kollárovics Štefan Mesto Hurbanovo
1. December 2023
Dodatok č. 1/2023 k Zmluve o poskytovaní služieb Z_22_0017
IT_003/2023
0,00 € DATALAN, a. s. Mesto Hurbanovo
6. December 2023
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
EN_003/2023
71,10 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mesto Hurbanovo
4. December 2023
Dodatok č.3 k zmluve o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby
INE_039/2023
0,00 € OHS, s. r. o. Mesto Hurbanovo
1. December 2023
Zmluva na poskytovanie služieb č. 2023/01 - prevádzka cloudových služieb AZURE
IT_002/2023
0,00 € Novitech Nové Zámky, s r. o. Mesto Hurbanovo
30. November 2023
Zmluva o poskytovaní socilálnej služby - opatrovanie
SOC_003/2023
0,00 € Cesta sv. Františka z Assisi, n.o. Mesto Hurbanovo
28. November 2023
Nájomná zmluva
NEH_080/2023
20,00 € Mesto Hurbanovo Csemadok - základná organizácia
29. November 2023
Zmluva o dodávke plynu
INE_037/2023
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mesto Hurbanovo
29. November 2023
Zmluva o dodávke plynu
INE_038/2023
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mesto Hurbanovo
28. November 2023
3. Dodatok č. KŽP-PO4-SC411-2019-61/APZ5/D3 k Zmluve o poskytnutí NFP
PRO_015/2023
0,00 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Mesto Hurbanovo
24. November 2023
Prenájom veľkej sály kultúrneho domu
NEH_079/2023
380,00 € Mesto Hurbanovo Poľovnícke združenie
23. November 2023
Zmluva o nájme hrobového mieista č. ZML.2023/0300027
PHR_142/2023
40,00 € Kecskésová Ľudmila Mesto Hurbanovo
23. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta Zml. 2023/0300010
PHR_147/2023
40,00 € Lelovičová Margita, Bc. Mesto Hurbanovo
23. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. ZML. 2023/0100094
PHR_146/2023
40,00 € Ondrušková Ingrid Mesto Hurbanovo
23. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta ZML. 2023/0100093
PHR_145/2023
40,00 € Dikaszová Anna Mesto Hurbanovo
23. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta ZML: 20230100092
PHR_144/2023
30,00 € Sárköziová Mária Mesto Hurbanovo
23. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta ZML. 2023/0500005
PHR_143/2023
15,00 € Kecskésová Ľudmila Mesto Hurbanovo
21. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta Zml.2023/ 010090
PHR_140/2023
40,00 € Ondrušeková Mária Mesto Hurbanovo
21. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. ZML. 2023/0300026
PHR_141/2023
40,00 € Čekešová Júlia Mesto Hurbanovo
21. November 2023
Prenájom veľkej sály kultúrneho domu
NEH_078/2023
0,00 € Mesto Hurbanovo Stredná priemyselná škola stavebná Hurbanovo