Centrálny register zmlúv

Mesto Galanta

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. August 2022
Zmluva o dodaní tovaru
ROZ_010/2022
17 890,40 € DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. Mesto Galanta
26. Január 2024
Dohoda o odklade splatnosti nájomného
DORO_002/2024
0,00 € Popovič Darko, MBA Mesto Galanta
6. December 2023
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku služieb osobám v nepriaznivej sociálnej situácii
PFP_020/2023
Doplnená
0,00 € Armáda spásy na Slovensku Mesto Galanta
20. Máj 2024
Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 9399/2004/NZ 614 zo dńa 17.05.2011
DOD_008/2024
73,00 € Papp Štefan Mesto Galanta
20. Máj 2024
Dohoda o ukončení Nájomnej zmluvy č. 11674/04/2005/NZ 619 z 30.06.2005
DORO_008/2024
0,00 € Vaničeková Helena, "C" Mesto Galanta
20. Máj 2024
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 11674/2004/NZ zo dána 105.11.2004
DOD_007/2024
37,50 € Vaničeková Helena, "C" Mesto Galanta
20. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Galanta
DOT_039/2024
2 000,00 € TEMPLARS SLOVAKIA Mesto Galanta
20. Máj 2024
Zmluva o dielo
DIE_016/2024
56 382,82 € REDOX-ENEX s.r.o. Mesto Galanta
20. Máj 2024
Zmluva o dielo
DIE_015/2024
2 600,00 € stat-ing s. r. o. Mesto Galanta
20. Máj 2024
Zmluva o dodaní tovaru
ROZ_119/2024
11 646,00 € KOMUNÁLNA TECHNIKA s.r.o. Mesto Galanta
15. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Galanta
DOT_032/2024
300,00 € Občianske združenie Galanta literárna Mesto Galanta
15. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Galanta
DOT_033/2024
1 900,00 € Csemadok Základná organizácia Galanta Mesto Galanta
15. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Galanta
DOT_034/2024
1 200,00 € CLISPRO Mesto Galanta
15. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Galanta
DOT_035/2024
2 000,00 € Rímskokatolícka cirkev, farnosť Galanta Mesto Galanta
15. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Galanta
DOT_036/2024
800,00 € Apoštolská cirkev na Slovensku - Zbor Galanta Mesto Galanta
15. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Galanta
DOT_037/2024
3 150,00 € Návrat do života Mesto Galanta
15. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku z rozpočtu mesta Galanta
DOT_038/2024
1 500,00 € Združenie "PRO Galanta" Mesto Galanta
15. Máj 2024
Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov
NP_005/2024
70,80 € Zajánoš Karol Mesto Galanta
14. Máj 2024
Dohoda spoločných prevádzkovateľov
DORO_007/2024
0,00 € Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď Mesto Galanta
14. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou odbornej praxe
ROZ_118/2024
0,00 € Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď Mesto Galanta