Centrálny register zmlúv

Obec Baka

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. November 2023
Dodatok k Rámcovej zmluve č. 1/2002 o zabezpečení služieb na úseku odpadového hospodárstva
1/2002
0,00 € GULÁZSI s.r.o. Obec Baka
9. November 2023
Zmluva o grantovom účte
3805767018/5600
0,00 € Prima Banka Obec Baka
8. September 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme zo dňa 05.12.2017
1/05122017
0,00 € Imrich Timár Obec Baka
8. September 2023
Zmluva BOZP
S2023/00302
0,00 € DA DODA Obec Baka
8. September 2023
Darovacia zmluva
S2023/00303
0,00 € Ján a Katarina Kiss Obec Baka
25. August 2023
Zmluva o poskytnuti, aktualizácii programov, o povereni spracuvanim osobnych udajov
S2023/00296
0,00 € TOPSET Solutions s.r.o. Obec Baka
14. Jún 2023
Kúpna zmluva
14062023
10 760,00 € Timofey Doroshenko Obec Baka
2. Máj 2023
Dodatok č.1 k zmluva o zriadení vecného bremena ev. č. oprávneného 230085-0170000972-VB
Dodatok č.1 k zmluva o zriadení vecného bremena ev. č. oprávneného 230085-0170000972-VB
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Obec Baka
2. Máj 2023
Kúpna zmluva
02052023
415,00 € Vojtech Magyarics a manž. Katarína Magyaricsová Obec Baka
1. Máj 2023
Zmluva o poskytovaní účtovných služieb
28042023
0,00 € Ivett Csóka Obec Baka
14. Marec 2023
Kúpna zmluva
13032023
37 390,46 € Rácz František, Bc. Obec Baka
14. Marec 2023
Kúpna zmluva
100320231
2 928,88 € Nagy Peter, Ing. Nagy Rácz Klára Obec Baka
13. Marec 2023
Kúpna zmluva
10032023
10 558,14 € Ladislav Pöthe Obec Baka
14. Február 2023
Zmluva o zridení vecných bremien
2300850170000972-VO
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s Obec Baka
8. Február 2023
Zmluva o spolupráci podľa § 59 ods. 3 Zákona o odpadoch
08022023
0,00 € RECobal, s.r.o. Obec Baka
7. Február 2023
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
05022023
1 620,00 € FB CONSULTING s.r.o. Obec Baka
26. Január 2023
Nájomná zmluva č. 1026/2023/PDJUR
1026/2023/PDJUR
38 763,89 € Poľnohospodárske družstvo v Jurovej Obec Baka
16. Január 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
22-311-01867
1 700,00 € Fond na podporu kultúry národnostných menšín Obec Baka
12. Január 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
22-110-01748
1 000,00 € Fond na podporu kultúry národnostných menšín Obec Baka
10. Január 2023
Poistná zmluva
11-422840
1 086,12 € Union poisťovňa, a.s. Obec Baka