Centrálny register zmlúv

Mesto Stupava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. September 2023
Zmluva o nájme predajného miesta č. 165
245/2023
300,00 € Mesto STUPAVA Špalek František
13. Október 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odch
329/2023
17,00 € Energie2, a.s. Mesto STUPAVA
5. December 2023
Kúpna zmluva - Germicídne žiariče
357/2023
2 581,34 € Nexa s.r.o. Mesto STUPAVA
5. December 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny pre odberateľa elektriny mimo dom
358/2023
0,00 € ZSE Energia, a.s. Mesto STUPAVA
5. December 2023
Kúpna zmluva
361/2023
4 000,00 € O.K. SHOOTING Technology, s. r Mesto STUPAVA
5. December 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
360/2023
250,00 € Abrhám Peter Ing. Mesto STUPAVA
5. December 2023
Kúpna zmluva
359/2023
8 200,00 € Sobinovský Ľubomír Ing. Mesto STUPAVA
1. December 2023
Zmluva o spolupráci
354/2023
0,00 € Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Mesto Stupava
1. December 2023
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
353/2023
0,00 € Mgr. Juraj Michalka a Anna Michalková Mesto Stupava
23. November 2023
Kúpna zmluva - Elektronická úradná tabuľa
356/2023
36 054,00 € Galileo Corporation s.r.o. Mesto STUPAVA
22. November 2023
Zmluva o dodávke plynu pre MŠ Zvončeková
355/2023
0,00 € Slovenský plynárenský priemyse Mesto STUPAVA
16. November 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevki č. IROP-CLLD-Q
351/2023
21 849,86 € Občianske združenie Dolné Záho Mesto STUPAVA
16. November 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí FP č. IROP-CLLD-Q391-512-003-055 z 2
352/2023
12 400,00 € Občianske združenie Dolné Záho Mesto STUPAVA
13. November 2023
Úplné znenie poistnej zmluvy č. 8001440140 v zmysle dodatku č. 2
348/2023
15 198,88 € UNIQA pojišťovna, a.s. Mesto STUPAVA
13. November 2023
Zmluva o dielo
350/2023
10 260,00 € MENO s.r.o. Mesto STUPAVA
7. November 2023
Zmluva o prevode správy majetku mesta Stupava
349/2023
228 293,45 € Základná škola kpt. J. Nálepku Mesto STUPAVA
3. November 2023
Poistná zmluva - Havarijné poistenie motorových vozidiel - Auto komple
347/2023
390,93 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Mesto STUPAVA
31. Október 2023
Darovacia zmluva
343/2023
0,00 € Horváth Karol Mesto STUPAVA
31. Október 2023
Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve zo dňa 31.12.2008
344/2023
95,00 € Mesto STUPAVA Kovács Rastislav
31. Október 2023
Zmluva o spolupráci
345/2023
0,00 € ENERGOPROJEKT BRATISLAVA a.s. Mesto STUPAVA