Centrálny register zmlúv

Mesto Modra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Máj 2024
Zmluva o FPP pre Služby pre seniorov
135/2024
1 309,80 € Služby pre seniorov, n.o. Mesto Modra
14. Máj 2024
Zmluva o nájme pozemku č. 332024
136/2024
2 780,33 € Slovenská pošta, a.s. Mesto Modra
10. Máj 2024
Licenčná zmluva
134/2024
0,00 € PERRY SOFT s.r.o. Mesto Modra
9. Máj 2024
Zmluva o úvere LZK 24/00229
131/2024
33 000,00 € BKS-Leasing s.r.o. Mesto Modra
9. Máj 2024
Nárvh poistnej zmluvy k LZK 24/00229
132/2024
0,00 € BKS-Leasing s.r.o. Mesto Modra
9. Máj 2024
Kúpna zmluva KZK 24/00229
133/2024
33 000,00 € Slavomír Sivčák Mesto Modra
6. Máj 2024
Nájom hrobového miesta
121/2024
0,00 € Neuvedené Gabriela Kišoňová
6. Máj 2024
Nájom hrobového miesta
123/2024
0,00 € Neuvedené Silvester Nagy
6. Máj 2024
Nájom hrobového miesta
122/2024
0,00 € Neuvedené Erik Lenner
6. Máj 2024
Nájom hrobového miesta
124/2024
0,00 € Neuvedené Janka Jedličková
6. Máj 2024
Nájom hrobového miesta
125/2024
0,00 € Neuvedené Miroslav Krížik, Ing
6. Máj 2024
Nájom hrobového miesta
126/2024
0,00 € Neuvedené Miroslav Krížik, Ing
6. Máj 2024
Nájom hrobového miesta
127/2024
0,00 € Neuvedené Eva Telekešová
6. Máj 2024
Nájom hrobového miesta
128/2024
0,00 € Neuvedené MUDr. Viera Michálková
6. Máj 2024
Nájom hrobového miesta
129/2024
0,00 € Neuvedené RNDr. Ľuba Slaboňová
6. Máj 2024
Nájom hrobového miesta
130/2024
0,00 € Neuvedené Eva Telekešová
3. Máj 2024
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti
116/2024
0,00 € Neuvedené Magdaléna Dudová
3. Máj 2024
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti
117/2024
0,00 € Mesto Modra Barbora Niňajová
3. Máj 2024
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti
118/2024
0,00 € Mesto Modra Sára Graňáková
3. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
119/2024
823,92 € Mesto Modra Nezisková organizácia Diaconia Svätý Jur