Centrálny register zmlúv

Mesto Modra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. November 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo
267/2023
0,00 € CO-PRO, s.r.o. Mesto Modra
6. December 2023
Zmluva o nájme
244/2023
425,00 € Mesto Modra Hana Zigová
6. December 2023
Zmluva 122374822, Pripojenie OM, Verejné osvetlenie, lokalita Malé hliny
281/2023
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mesto Modra
5. December 2023
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
280/2023
0,00 € Mesto Modra SPP - distribúcia, a.s.
4. December 2023
Zmluva o nájme pozemok parc.č. 5273
252/2023
0,00 € Mesto Modra Marek Brestič
1. December 2023
Rekonštrukcia detského ihriska na inkluzívne detské ihrisko Rodinka - dod.č.1
278/2023
0,00 € NAJKRAJŠIE IHRISKÁ s.r.o. Mesto Modra
30. November 2023
Dodatok o servisnom prenájme rohoží
279/2023
0,00 € Lindstrom s.r.o. Mesto Modra
29. November 2023
Skatepark Modra - II.etapa
277/2023
0,00 € Sketon, s.r.o. Mesto Modra
24. November 2023
Zmluva o nájme
245/2023
260,00 € Mesto Modra BUCO SK s. r. o.
24. November 2023
Zmluva o nájme
246/2023
360,00 € Mesto Modra Zoltán Berner s.r.o.
24. November 2023
Zmluva o nájme
251/2023
68,00 € Mesto Modra Petra Červenáková
24. November 2023
Zmluva o nájme
253/2023
96,00 € Mesto Modra KNOTT spol.s.r.o.
23. November 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
276/2023
300,00 € Mesto Modra Spoločnosť slovenských archivárov
22. November 2023
Zmluva o prenájme nebytového priestoru v Hornej bráne
257/2023
1,00 € Mesto Modra Vincent Jakubec Vinárstvo
16. November 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
268/2023
14 364,00 € Mesto Modra Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
16. November 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
1/2026
500,00 € Mesto Modra Západoslovenská distribučná, a.s.
16. November 2023
Nájom hrobového miesta
269/2023
0,00 € Neuvedené Miroslava Petrovská
16. November 2023
Nájom hrobového miesta
270/2023
0,00 € Neuvedené Miroslava Petrovská
16. November 2023
Nájom hrobového miesta
271/2023
0,00 € Neuvedené Elena Nemčeková
16. November 2023
Nájom hrobového miesta
272/2023
0,00 € Neuvedené Elena Nemčeková