Centrálny register zmlúv

Obec Chorvátsky Grob

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Júl 2024
Zmluva na servisné služby Schindler Excellence
EXT_087/2024
61,80 € Schindler výťahy a eskalátory a.s. Obec Chorvátsky Grob
19. Júl 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
EXT_096/2024
0,00 € OCM, s.r.o. Obec Chorvátsky Grob
10. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku sociálnej služby poskytovanú v zariadení pre seniorov neverejným poskytovateľom v rozpočtovom roku 2024 uzatvorená podľa § 51 Občianskeho zákonníka
EXT_095/2024
525,00 € Obec Chorvátsky Grob Agapé Horný Bar, n.o.
9. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
EXT_066/2024
990,00 € Obec Chorvátsky Grob Škola pohybu, občianske združenie
9. Júl 2024
Dodatok č 1 k zmluve o zriadení vecného bremena
EXT_094/2024
0,00 € Obec Chorvátsky Grob Základná škola s materskou školou
8. Júl 2024
Kúpna zmluva
EXT_092/2024
18 451,80 € KLM CHG, a.s. Obec Chorvátsky Grob
8. Júl 2024
Kúpna zmluva
EXT_093/2024
188 172,18 € KLM logistic ZV a.s. Obec Chorvátsky Grob
4. Júl 2024
Kúpna zmluva
EXT_091/2024
23 213,69 € MY DVA Slovakia, s.r.o. Obec Chorvátsky Grob
3. Júl 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 205/2021
EXT_090/2024
4,20 € OCM, s.r.o. Obec Chorvátsky Grob
1. Júl 2024
Príkazná zmluva č. 20/VO/01/2024/EL-KS
EXT_088/2024
600,00 € Komunál - Servis, s.r.o. Obec Chorvátsky Grob
1. Júl 2024
Dohoda o výpožičke pri ZŠ s MŠ Školská
EXT_089/2024
0,00 € Obec Chorvátsky Grob Športová budúcnosť Chorvátsky Grob
28. Jún 2024
Zmluva o krátkodobom prenájme telocvične
EXT_085/2024
1 750,00 € Obec Chorvátsky Grob Športová budúcnosť Chorvátsky Grob
28. Jún 2024
Zmluva o krátkodobom prenájme telocvične
EXT_086/2024
700,00 € Obec Chorvátsky Grob Športová Budúcnosť Chorvátsky Grob, o.z.
26. Jún 2024
Zmluva o krátkodobom prenájme telocvične
EXT_081/2024
315,00 € Obec Chorvátsky Grob Škola pohybu, občianske združenie
26. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 02019
EXT_082/2024
3 000,00 € Bratislavský samosprávny kraj Obec Chorvátsky Grob
26. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 2013
EXT_083/2024
2 000,00 € Bratislavský samosprávny kraj Obec Chorvátsky Grob
26. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby poskytovanú v zariadení pre seniorov neverejným poskytovateľom v rozpočtovom roku 2024
EXT_084/2024
470,00 € Obec Chorvátsky Grob Platanum, n.o.
24. Jún 2024
Zmluva o dodávke plynu
EXT_080/2024
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Obec Chorvátsky Grob
14. Jún 2024
Zmluva o dielo
EXT_078/2024
41 616,04 € TUN, s.r.o. Obec Chorvátsky Grob
14. Jún 2024
Kúpna zmluva č. 1/2024
EXT_079/2024
6 834,00 € APM Technik s.r.o. Obec Chorvátsky Grob