Centrálny register zmlúv

Obec Častá

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Júl 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
25/2024, 415/2024-3538
0,00 € Slovanet, a.s. Obec Častá
3. Júl 2024
Zmluva o zriadení vecných bremien
439/2024-3424, 24/2024
5 205,00 € Obec Častá Západoslovenská distribučná, a.s.
17. Jún 2024
Zmluva o združenej dodávke plynu
22/2024, 409/2024-1206
0,00 € encare, s.r.o. Obec Častá
11. Jún 2024
Zmluva o zabezpečení zberu použitých textílií, odevov a obuvi prostredníctvom zberného kontajnera
396/2024-920, 21/2024
0,00 € EKOCHARITA SLOVNSKO SLOVENSKU o.z. Obec Častá
12. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Častá v roku 2024
20/2024, 246/2024-591
0,00 € OZ Častá Obec Častá
5. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Častá v roku 2024
20/2024, 246/2024-591
0,00 € OZ Častá Obec Častá
5. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Častá v roku 2024
20/2024, 246/2024-591
0,00 € OZ Častá Obec Častá
27. Marec 2024
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov
19/2024 238/2024-555
0,00 € Natur-Pack, a.s. Obec Častá
26. Marec 2024
Nájomná zmluva o opakovanom nájme obecného bytu
2/2024 28/2024-220
0,00 € Obec Častá Žofčík Peter, Žofčíková Zuzana
26. Marec 2024
Nájomná zmluva o opakovanom nájme obecného bytu
1/2024 28/2024-188
0,00 € Obec Častá Dubanová Katarína
26. Marec 2024
Nájomná zmluva o opakovanom nájme obecného bytu
3/2024 28/2024-224
0,00 € Obec Častá Zuzana Szecsényiová, Boris Szecsényi
26. Marec 2024
Nájomná zmluva o opakovanom nájme obecného bytu
4/2024 28/2024-225
0,00 € Obec Častá N
26. Marec 2024
Nájomná zmluva o opakovanom nájme obecného bytu
5/2024 28/2024-226
0,00 € Obec Častá Dáša Schwarzová, Michal Schwarz
26. Marec 2024
Nájomná zmluva o opakovanom nájme obecného bytu
6/2024 28/2024-227
0,00 € Obec Častá Jana Schönová, Pavol Herák
26. Marec 2024
Nájomná zmluva o opakovanom nájme obecného bytu
7/2024 28/2024-228
0,00 € Obec Častá Daniela Gallová, Roman Galla
26. Marec 2024
Nájomná zmluva o opakovanom nájme obecného bytu
8/2024 28/2024-229
0,00 € Obec Častá Silvia Pecúchová, Erik Pecúch
26. Marec 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 21061501 o odbere biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu
Fidelity Trade s.r.o. - Dodatok č. 1 k Zmluve č. 21061501 o odbere biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu
0,00 € Fidelity trade s.r.o. Obec Častá
25. Marec 2024
Zmluva č.324 0031 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
17/2024
0,00 € DPO SR Obec Častá
25. Marec 2024
Zmluva o zriadení vecných bremien
148/2024-523, 16/2024
0,00 € Obec Častá Západoslovenská distribučná, a.s.
20. Marec 2024
Nájomná zmluva č. 15/2024
15/2024
0,00 € Obec Častá Zlaté Remeslá s.r.o.