Centrálny register zmlúv

Obec Častá

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Január 2024
Poistná zmluva Biznis Plus
73/2023
0,00 € Poistná zmluva Biznis Plus Obec Častá
14. December 2023
Zmluva o nakladaní s odpadom
68/2023, 741/2023-4499
0,00 € Skládka odpadov - Dubová s.r.o., Obec Častá
28. December 2023
Zmluva o dielo
72/2023; 733/2023-4458
151 881,50 € PRO EXTERIÉR s.r.o. Obec Častá
21. December 2023
Dodatok č. 1 k Podnájomnej zmluve zo dňa 01.04.2022
71/2023; 749/2023-4515
0,00 € LUBOR,s.r.o. Obec Častá
20. December 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
70/2023; 755/2023-4526
0,00 € Encare, s.r.o. Obec Častá
19. December 2023
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302071BFT7-74-73 zo dňa 22.03.2022
69/2023; 754/2023-4524
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Pribinova 25, 811 09 Bratislava Obec Častá
14. December 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov na ulici Hlavná č. 292/135 v Častej
67/2023, 740/2023-4498
0,00 € Obec Častá Trauma Clinic, s.r.o.
30. November 2023
Zmluva o poskytnutí služieb v odpadovom hospodársve
66/2023, 720/2023-4421
502 392,00 € Odvoz a likvidácia odpadu a.s. - OLO a.s. Obec Častá
27. November 2023
Zmluva o spolupráci uzatvorená podľa § 269 ods. 1 Obchodného zákoníka
65/2023, 708/2023-4398
0,00 € Citrón s.r.o. Obec Častá
22. November 2023
Zmluva o združenej dodávke plynu neregulovaná
62/2023
0,00 € Stredoslovenskáenergetika, a.s. Obec Častá
22. November 2023
Zmluva o dielo 02112023- Častá - kanalizácia a Envirofond 2024 BK
63/2023, 696/2023 - 4293
0,00 € Ing. Martin Šišolák, živnostník v oblasti dotačného poradenstva Obec Častá
10. November 2023
Zmluva o dielo č. 60/2023
60/2023, 679/2023-4303
26 118,01 € Izolácie stavieb, s.r.o. Obec Častá
9. November 2023
Zmluva o uspor. a spolufinanc. okresného kola predmetovej olympiády alebo postupovej suťaže
59/2023, 43/2023-4277
310,00 € Regionálny úrad školskej správy v Bratislave Obec Častá
31. Október 2023
Zmluva o poskytovaní právnych služieb (sporová agenda)
664/2023-4108, 51/2023
0,00 € Advokátska kancelária Pacalaj, Palla a partneri, s.r.o. Obec Častá
31. Október 2023
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
664/2023-4109, 52/2023
0,00 € Advokátska kancelária Pacalaj, Palla a partneri, s.r.o. Obec Častá
31. Október 2023
Dodatok č. 1 , Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 6.2.2023
56/2023, 57/2023, 74/2023-4235, 4236
0,00 € CS, s.r.o. Obec Častá
31. Október 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 24.02.2023
58/2023, 137/2023-4237
0,00 € Skupina dodávateľov: Spoločnosť YUCON, BM-MONT - Častá Obec Častá
26. Október 2023
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb
55/2023, 651/2023-4187
76 200,00 € TENDER GROUP s.r.o. Obec Častá
23. Október 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 2023 04 29
4156/2023-646
2 000,00 € Nadácia TIPSPORT Obec Častá
18. Október 2023
Zmluva o termínovanom úvere č. 1188/2023/UZ
53/2023, 638/20234131,
1 000 000,00 € VÚB, a.s. Obec Častá