Centrálny register zmlúv

Divadlo Jána Palárika v Trnave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Jún 2024
Dohoda o užívaní priestorov
Zmluva č. 57/2024/DJPTT
1 423,03 € Trnavský samosprávny kraj Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava 1
17. Jún 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 21/2024
Zmluva č. 56/2024/DJPTT
2 731,31 € Rusalka, o.z. Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava 1
7. Jún 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 19/2024
Zmluva č. 51/2024/DJPTT
1 477,63 € Základná umelecká škola M. S. Trnavského Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava 1
7. Jún 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 20/2024
Zmluva č. 52/2024/DJPTT
1 831,94 € Súkromné tanečné konzervatórium Dušana Nebylu, Kalinčiakova 47, Trnava Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava 1
7. Jún 2024
Zmluva o odohraní divadelného predstavenia č. 06/2024
Zmluva č. 53/2024/DJPTT
0,00 € Mestské divadlo Trenčín - MDT Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava 1
7. Jún 2024
Zmluva o výpožičke
Zmluva č. 54/2024/DJPTT
0,00 € Mesto Trnava Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava 1
7. Jún 2024
Zmluva o dielo
Zmluva č. 55/2024/DJPTT
2 780,00 € Wroclavske Teatre Lalek Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava 1
4. Jún 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 18/2024
Zmluva č. 50/2024/DJPTT
9 592,14 € Artflow s.r.o. Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava 1
31. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 24-165-00835
Zmluva č. 49/2024/DJPTT
2 000,00 € Fond na podporu umenia Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava 1
22. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní protipožiarnej ochrany
Dodatok č. 5 (Zmluva č. 13/2024/DJPTT)
0,00 € Dobrovoľný hasičský zbor Trnava - Centrum Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava 1
22. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní služieb protipožiarnej ochrany
Zmluva č. 47/2024/DJPTT
0,00 € Dobrovoľný hasičský zbor Trnava - Centrum Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava 1
22. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní služieb protipožiarnej ochrany
Zmluva č. 48/2024/DJPTT
0,00 € Dobrovoľný hasičský zbor Trnava - Centrum Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava 1
22. Máj 2024
Dohoda o ukončení zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 18/2022
Dodatok č. 6 (Zmluva č. 52/2022/DJPTT)
0,00 € Synagoga, s.r.o. Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava 1
22. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní protipožiarnej ochrany
Dodatok č. 3 (Zmluva č. 6/2024/DJPTT)
0,00 € Dobrovoľný hasičský zbor Trnava - Centrum Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava 1
22. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní služieb protipožiarnej ochrany
Dodatok č. 4 (Zmluva č. 12/2024/DJPTT)
0,00 € Dobrovoľný hasičský zbor Trnava - Centrum Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava 1
16. Máj 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 17/2024
Zmluva č. 45/2024/DJPTT
1 286,30 € Základná umelecká škola M. S. Trnavského Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava 1
16. Máj 2024
Zmluva o odohraní divadelného predstavenia č. 11/ZHZ/2024
Zmluva č. 46/2024/DJPTT
3 800,00 € Divadlo Jozefa Gregora Tajovského Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava 1
16. Máj 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 16/2024
Zmluva č. 44/2024/DJPTT
2 653,60 € Súkromné tanečné konzervatórium Dušana Nebylu, Kalinčiakova 47, Trnava Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava 1
10. Máj 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 14/2024
Zmluva č. 42/2024/DJPTT
891,49 € Demokrati Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava 1
10. Máj 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 15/2024
Zmluva č. 43/2024/DJPTT
477,24 € Bachova spoločnosť na Slovensku Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava 1