Centrálny register zmlúv

Obec Pohronský Ruskov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. Júl 2024
Zmluva o dielo
20/2024
52 000,00 € PB projekcia s.r.o. Obec Pohronský Ruskov
4. Júl 2024
Dodatok č.1 k zmluve o dielo zo dňa 19.2.2024
01_08/2024
0,00 € BeKoMaX s.r.o. Obec Pohronský Ruskov
25. Jún 2024
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
122430055
337,15 € Západoslovenská distribučná, a.s. Obec Pohronský Ruskov
14. Jún 2024
Zmluva č. 1099/2024/OSČ o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja územia NSK
1099/2024/OSČ
5 000,00 € Nitriansky samosprávny kraj Obec Pohronský Ruskov
5. Jún 2024
Zmluva o uverejnení reklamného inzerátu v CESTOVNOM INFORMÁTORE
024042
190,00 € Joma Travel s.r.o. Obec Pohronský Ruskov
4. Jún 2024
Zmluva o dielo
8/2024/PSK-MZP
1 900,00 € Mgr. Oľga Csalová Obec Pohronský Ruskov
3. Jún 2024
Zmluva o dielo
19/2024
47 500,00 € PB projekcia s.r.o. Obec Pohronský Ruskov
27. Máj 2024
Zmluva o uzavretí vystúpenia Tanečného divadla Ifjú Szivek
18/2024
600,00 € Záujmové združenie Spektrum Obec Pohronský Ruskov
13. Máj 2024
Príkazná zmluva č. 33/VO/02/2024/PL-KS
33/VO/02/2024/PL-KS
600,00 € Komunál-Servis, s. r. o., Hlavná 3, 080 01 Prešov Obec Pohronský Ruskov
26. Apríl 2024
Kúpna zmluva a dohoda o splnomocnení
14/2024
634,39 € Obec Pohronský Ruskov Eva Hrašková
26. Apríl 2024
Kúpna zmluva a dohoda o splnomocnení
15/2024
596,63 € Obec Pohronský Ruskov Miroslav Víg, Terézia Vígová
26. Apríl 2024
Kúpna zmluva a dohoda o splnomocnení
16/2024
644,12 € Obec Pohronský Ruskov Karin Dudásová
26. Apríl 2024
Kúpna zmluva a dohoda o splnomocnení
17/2024
576,15 € Obec Pohronský Ruskov Irena Dubová
8. Apríl 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o umiestnenie Z-Boxu
1_11_2022
0,00 € Packeta Slovakia s.r.o. Obec Pohronský Ruskov
27. Marec 2024
Dodatok č. 02 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
02
219 767,09 € Ministerstvo vnútra SR Obec Pohronský Ruskov
22. Marec 2024
Dohoda č. 24/15/054/21
13/2024
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice Obec Pohronský Ruskov
15. Marec 2024
Zmluva o dielo
12/2024
21 540,00 € HR-Project, s. r. o., Budovateľská 1159/10, 925 72 Selice Obec Pohronský Ruskov
8. Marec 2024
Mandátna zmluva na výkon stavebného dozoru a odborného poradenstva
11/2024
3 500,00 € Simons plus, s.r.o. Obec Pohronský Ruskov
1. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce na rok 2024
09/2024
6 000,00 € Obec Pohronský Ruskov Telovýchovná jednota SLAVOJ OFC Pohronský Ruskov
1. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce na rok 2024
10/2024
800,00 € Obec Pohronský Ruskov Obecný šachový klub amatérov - OŠKA Pohronský Ruskov