Centrálny register zmlúv

Obec Pohronský Ruskov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. September 2023
Dohoda č. 23/15/054/423
23/15/054/423
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice Obec Pohronský Ruskov
28. September 2023
Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke
OPKZP-PO1-SC111-2021-72/86/371
152 222,76 € Slovenská agentúra životného prostredia Obec Pohronský Ruskov
28. September 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5100000906
5100000906
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Obec Pohronský Ruskov
28. September 2023
Zmluva o termínovanom úvere
114/009/23
46 000,00 € Prima banka Slovensko, a. s., Hodžova 11, 010 01 Žilina Obec Pohronský Ruskov
27. September 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z Nitrianskeho samosprávneho kraja
04/2023
2 000,00 € Občianske združenie Dolnohronské rozvojové partnerstvo Obec Pohronský Ruskov
27. September 2023
Zmluva o pripojení k informačnému systému Dátové centrum obcí a miest pre člena ZMOS
31/2023
0,00 € DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) Obec Pohronský Ruskov
5. September 2023
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
30/2023
1 200,00 € LUMA AUDIT, s. r. o., Ludanská 12 12, 934 01 Levice Obec Pohronský Ruskov
31. August 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
29/2023
5 000,00 € Nitriansky samosprávny kraj Obec Pohronský Ruskov
25. August 2023
Mandátna zmluva
28/2023
2 500,00 € Ing. Kristián Šimon Obec Pohronský Ruskov
21. August 2023
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi
27/2023
0,00 € NATUR-PACK, a.s. Obec Pohronský Ruskov
9. August 2023
Dexia Komunál Superlinka, Zmluva o kontokorentnom úvere č. 23/042/10
26/2023
0,00 € Obec Pohronský Ruskov Prima banka Slovensko, a. s., Hodžova 11, 010 01 Žilina
4. August 2023
Zmluva o zriadení a prevádzke mobilnej aplikácie
24/2023
550,00 € Galileo Corporation, s. r. o., Čierna Voda 468, 925 06 Čierna Voda Obec Pohronský Ruskov
4. August 2023
Zmluva o prepojení dokumentov z www stránok na CUET
25/2023
800,00 € Galileo Corporation, s. r. o., Čierna Voda 468, 925 06 Čierna Voda Obec Pohronský Ruskov
3. August 2023
Príkazná zmluva
22/2023
50,00 € Vojtech Brocko Obec Pohronský Ruskov
3. August 2023
Zmluva o dielo
23/2023
45 781,94 € TOMLUX, s.r.o. Obec Pohronský Ruskov
2. August 2023
Príkazná zmluva č.17/VO/08/2023/PL-KSVO
17VO/08/2023/PL-KSVO
300,00 € KOMUNAL SERVIS-VO, s.r.o., Mládežnícka 24, 934 01 Levice Obec Pohronský Ruskov
1. August 2023
Rámcová zmluva č. 030/2023
030/2023
0,00 € OVD-Ovocinárske družstvo, Za traťou 1427, 941 31 Dvory nad Žitavou Obec Pohronský Ruskov
10. Júl 2023
Príkazná zmluva
20/2023
200,00 € Vojtech Brocko Obec Pohronský Ruskov
7. Júl 2023
Zmluva o grantovom účte
19/2023
0,00 € Prima banka Slovensko, a. s., Hodžova 11, 010 01 Žilina Obec Pohronský Ruskov
4. Júl 2023
Zmluva o dielo č. 6/2023/opkžp
6/2023/opkžp
3 750,00 € Ing. Viktor Csala Obec Pohronský Ruskov