Centrálny register zmlúv

Obec Veľká Paka

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. September 2022
Kúpna zmluva
42/2022
83 664,00 € AGROSERVIS spol. s r.o. Obec Veľká Paka
3. Jún 2022
Zmluva o dielo
25/2022
150,00 € Attila Veréb Obec Veľká Paka
9. August 2022
Zmluva o dielo
39/2022
500,00 € Attila Veréb Obec Veľká Paka
29. Apríl 2022
Zmluva o vykonaní dražby
19/2022
0,00 € AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o. Obec Veľká Paka
30. Máj 2022
Dodatok č. 4
4
4,00 € B-N Stav s.r.o. Obec Veľká Paka
5. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie
21/2022
3 000,00 € Dobrovoľná PO SR Obec Veľká Paka
14. September 2022
Kúpna zmluva
43/2022
113,00 € DUO QUALITY SE Obec Veľká Paka
14. November 2022
Zmluva o poskytnutí podpory
57/2022
75 928,00 € Environmentálny fond Obec Veľká Paka
29. Júl 2022
Zmluva o zbere KO
37/2022
148,80 € Fidelity Trade, s.r.o. Obec Veľká Paka
19. September 2022
Zmluva o spolupráci
44/2022
300,00 € FK Veľká Paka Obec Veľká Paka
1. December 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie
59/2022
400,00 € FK Veľká Paka Obec Veľká Paka
27. Júl 2022
Zmluva o spolupráci
35/2022
298,00 € GreatFirm s.r.o. Obec Veľká Paka
23. August 2022
Zmluva o dielo
41/2022
500,00 € Hubert Pavlík Obec Veľká Paka
6. Apríl 2022
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve
16/2022
1,00 € Imrich Bugár Obec Veľká Paka
31. Máj 2022
Zmluva o spolupráci
23/2022
6 000,00 € JKL production s.r.o. Obec Veľká Paka
19. Október 2022
Zmluva o práve používania služby ELWIS
52/2022
2 855,90 € JRK Slovensko s.r.o. Obec Veľká Paka
4. Apríl 2022
Kúpna zmluva
15/2022
480,00 € Július Varga Obec Veľká Paka
23. Jún 2022
Zmluva o dielo
29/2022
4 980,00 € Klech art s.r.o. Obec Veľká Paka
23. Jún 2022
Príkazná zmluva
27/2022
20,00 € Komunál - Servis, s.r.o. Obec Veľká Paka
4. Máj 2022
Zmluva o spolupráci
20/2022
100,00 € Magic Marion Show - Štefan Lánik Obec Veľká Paka