Centrálny register zmlúv

Obec Sap

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. November 2023
Zmluva o termínovanom úvere č. 50/009/23
50/009/23
35 000,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Obec Sap
27. November 2023
Dodatok č. 1 - Zmluva o termínovanom úvere č. 50/013/21
50/013/21
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Obec Sap
27. November 2023
Dodatok č. 1 - Zmluva o úvere č. 50/012/21 - Municipálny úver - Univerzál
50/012/21
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Obec Sap
27. November 2023
Zmluva o zriadení záložného práva na pohľadávky z účtu v banke č. 50/009/23
50/009/23
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Obec Sap
27. November 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
Rozšírenie verejnoprospešných služieb obecného podniku v obci Sap
2 114,00 € Obec Sap Obecný podnik Sap, s.r.o.
27. November 2023
Zmluva o pôžičke
Rozšírenie verejnoprospešných služieb obecného podniku v obci Sap
6 422,80 € Obec Sap Obecný podnik Sap, s.r.o.
24. November 2023
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 30.12.2021
Dodatok č. 1
0,00 € Obec Sap Tibor Koncz a Erika Vidaová
24. November 2023
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 19.05.2022
Dodatok č. 1
0,00 € Obec Sap Szilárd Czucz
22. November 2023
Zmluva o poskytnutí grantu - Vybudovanie rekreačnej oblasti voľnej pláže Vidoča
Zmluva o poskytnutí grantu
16 260,00 € Stredoeurópska nadácia - Középeurópai alapítvány Obec Sap
16. November 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí finančného príspevku
IROP-CLLD-Y372-512-001-001
0,00 € MAS Podunajsko o.z. Obec Sap
2. November 2023
Zmluva o dielo č. 30102023 „Výstavba detských inkluzívnych ihrísk“ RODINKA v obci Sap
Zmluva o dielo č. 30102023
50 119,14 € Obecný podnik Sap, s. r. o. Obec Sap
27. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
HM č. 245
20,00 € Obec Sap Alžbeta Döményová
27. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
HM č. 246
20,00 € Obec Sap Alžbeta Döményová
27. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
HM č. 288
20,00 € Obec Sap Mária Miklós Hölgye
27. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
HM č. 123
20,00 € Obec Sap Eva Jankóová
27. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
HM č. 99
20,00 € Obec Sap František Miklós
17. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
HM č. 50
20,00 € Obec Sap Eva Tóthová
17. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
HM č. 51
15,00 € Obec Sap Eva Tóthová
17. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
HM č. 53
20,00 € Obec Sap Eva Tóthová
6. Október 2023
Dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva
02522/2022-PKZP-K40261/22.00
12 680,27 € Slovenský pozemkový fond Obec Sap