Centrálny register zmlúv

Mestské kultúrne stredisko

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Júl 2024
Zmluva o spolupráci pri realizácii výstavy
ZM-077-2024
0,00 € Marek Husovský Mestské kultúrne stredisko
8. Júl 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
ZM-073-2024
785,98 € MEDLIFE s.r.o. Mestské kultúrne stredisko
8. Júl 2024
Zmluva o poskytovaní služieb spojených s podružnou dodávkou médií poliklinika č. 4/2024
ZM-074-2024
176,00 € MEDLIFE s.r.o. Mestské kultúrne stredisko
8. Júl 2024
Dohoda o ukončení nájomného vzťahu - Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 1/2014 a jej dodatkov
ZM-075-2024
0,00 € MUDr. Jozef Kršák, s.r.o. Mestské kultúrne stredisko
8. Júl 2024
Dodatok č.3 k Zmluve o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spravovaných u prevádzkovateľa č. 21/2018 uzatvorenej dňa 21.06.2018
DOT-009-2024
0,00 € MAHUT Group a.s. Mestské kultúrne stredisko
28. Jún 2024
Zmluva o zabezpečení hudobného vystúpenia
ZM-072-2024
250,00 € Ing. Ján Popaďák Mestské kultúrne stredisko
27. Jún 2024
Zmluva o dielo
ZM-068-2024
350,00 € Ján Zummer Mestské kultúrne stredisko
27. Jún 2024
Zmluva o umeleckom výkone
ZM-069-2024
600,00 € Mgr. Jela Timková Mestské kultúrne stredisko
27. Jún 2024
Zmluva o umeleckom výkone
ZM-070-2024
600,00 € PhDr. Helena Andreeva Mestské kultúrne stredisko
27. Jún 2024
Zmluva o umeleckom výkone
ZM-071-2024
600,00 € MUDr. Katarína Varechová Mestské kultúrne stredisko
26. Jún 2024
Usporiadateľská zmluva
ZM-067-2024
0,00 € StArt, občianske združenie Mestské kultúrne stredisko
21. Jún 2024
Zmluva o dielo
ZM-066-2024
205,57 € Maps s.r.o. Mestské kultúrne stredisko
19. Jún 2024
Zmluva o zabezpečení hudobného vystúpenia
ZM-065-2024
400,00 € Jana Bilaničová Mestské kultúrne stredisko
17. Jún 2024
Zmluva o zabezpečení hudobného vystúpenia
ZM-063-2024
0,00 € Hudobné centrum Mestské kultúrne stredisko
17. Jún 2024
Zmluva o zabezpečení vystúpenia
ZM-064-2024
230,00 € Pavol Tomko Mestské kultúrne stredisko
13. Jún 2024
Zmluva o zabezpečení kultúrnej akcie
ZM-057-2024
7 500,00 € OZ - Smart art Mestské kultúrne stredisko
13. Jún 2024
Zmluva o zabezpečení umeleckého výkonu
ZM-058-2024
0,00 € Dobrá hudba o.z. Mestské kultúrne stredisko
13. Jún 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
ZM-059-2024
105,00 € Mestské kultúrne stredisko ASO VENDING s.r.o.
13. Jún 2024
Zmluva o poskytovaní služieb spojených s podružnou dodávkou médií poliklinika č. 3/2024
ZM-060-2024
18,00 € ASO VENDING s.r.o. Mestské kultúrne stredisko
13. Jún 2024
Zmluva o usporiadaní divadelného predstavenia
ZM-061-2024
0,00 € corneille s.r.o. Mestské kultúrne stredisko