Centrálny register zmlúv

Technické služby mesta Humenné

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Október 2022
Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere použitých jedlých olejov a tukov z domácností
Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere použitých jedlých olejov a tukov z domácností
Doplnená
0,00 € TRAFIN OIL SK, s.r.o. Technické služby mesta Humenné
30. November 2023
Prenájom hrobového miesta
544/11/73-4/2023
39,00 € Technické služby mesta Humenné Peter Štefan
30. November 2023
Prenájom hrobového miesta
102/2023
126,00 € Technické služby mesta Humenné Ivan Latta
30. November 2023
Prenájom hrobového miesta
101/2023
112,00 € Technické služby mesta Humenné Miriam Gadžová
28. November 2023
Prenájom hrobového miesta
7255/01/04-1/2023
58,00 € Technické služby mesta Humenné Vojtech Vohár
27. November 2023
Prenájom hrobového miesta
100/2023
103,00 € Technické služby mesta Humenné Dana Demková
27. November 2023
Prenájom hrobového miesta
95/2016-1/2023
39,00 € Technické služby mesta Humenné František Klimčak
24. November 2023
Zmluva o zverení majetku do spávy
337/2023
4 780,00 € Technické služby mesta Humenné Mesto Humenné
24. November 2023
Zmluva o zverení majetku do správy
760/2023
50 292,96 € Technické služby mesta Humenné Mesto Humenné
24. November 2023
Zmluva o zverení majetku do správy
772/2023
87 984,00 € Technické služby mesta Humenné Mesto Humenné
22. November 2023
Prenájom hrobového miesta
973/05/510-3/2023
73,00 € Technické služby mesta Humenné Miloslava Jakubová
22. November 2023
Prenájom hrobového miesta
2481/01/84-3/2023
39,00 € Technické služby mesta Humenné František Bačovčin
21. November 2023
Zmluva o spolupráci
1/2023
0,00 € AGRO BARON s.r.o. Technické služby mesta Humenné
21. November 2023
Prenájom hrobového miesta
2461/11/83-2/2023
78,00 € Technické služby mesta Humenné Ivan Kriška
20. November 2023
Prenájom hrobového miesta
99/2023
112,00 € Technické služby mesta Humenné Lenka Karasová
20. November 2023
Prenájom hrobového miesta
98/2023
103,00 € Technické služby mesta Humenné Ján Demko
20. November 2023
Prenájom hrobového miesta
11/830005000-1/2023
57,00 € Technické služby mesta Humenné Milan Kuruc
20. November 2023
Prenájom hrobového miesta
2013/329-1/2023
114,00 € Technické služby mesta Humenné Anna Gutenková
20. November 2023
Prenájom hrobového miesta
07/83005000-1/2023
39,00 € Technické služby mesta Humenné Milan Kuruc
14. November 2023
Zmluva o poskytovaní služieb zberu, odvozu a zneškodnení biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu
1/2023
0,00 € Technické služby mesta Svidník Technické služby mesta Humenné