Centrálny register zmlúv

Technické služby mesta Humenné

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. September 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 1490 o množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu
1490
0,00 € ADS Vranov, s.r.o. Technické služby mesta Humenné
7. November 2022
Zmluva o spolupráci č. 1/2022
Zmluva o spolupráci č. 1/2022
0,00 € AGRO BARON s.r.o. Technické služby mesta Humenné
7. Jún 2022
Zmluva č. 1493 o množstvovom zbere, preprave a zneškodnení komunálneho a drobného stavebného odpadu
1493
0,00 € Anna Andrejcová Technické služby mesta Humenné
7. November 2022
Zmluva č. 1502 o množstvovom zbere, preprave a zneškodnení komunálneho a drobného stavebného odpadu
1502
0,00 € Anna Lancošová Technické služby mesta Humenné
1. Jún 2022
Dodatok č. 3 k Zmluve č. 1411 o množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu
1411
0,00 € ANNAM s.r.o. Technické služby mesta Humenné
29. Apríl 2022
zmluva o nájme hrobového miesta č.23/2022
23/2022
0,00 € Borčová Anna Technické služby mesta Humenné
30. November 2022
Zmluva č. 1504 o množstvovom zbere, preprave a zneškodnení komunálneho a drobného stavebného odpadu
1504
0,00 € Carnifex s.r.o. Technické služby mesta Humenné
29. Apríl 2022
Zmluva č. 24/2022 o nájme hrobového miesta uzatvorená v zmysle ustanovení zákona č. 131/2010 Z.z o pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684
24/2022
0,00 € Čermák Ján Technické služby mesta Humenné
16. Jún 2022
Dodatok č. 2 k zmluve č. 1189 o množstvovom zbere, preprave a zneškodnení komunálneho a drobného stavebného odpadu
1189
0,00 € DaMar experience s.r.o. Technické služby mesta Humenné
19. September 2022
Dodatok č. 2 k zmluve č. 29 o množstvovom zbere, preprave a zneškodnení komunálneho a drobného stavebného odpadu
29
0,00 € DUMIRO s.r.o. Humenné Technické služby mesta Humenné
2. August 2022
Príloha č. 1 k Zmluve č. ZPV0715201504/A
ZPV0715201504/A
0,00 € ENVI-PAK, a.s. Technické služby mesta Humenné
16. September 2022
Zmluva č. 1500 o množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu
1500
0,00 € Františka Tkáčová Technické služby mesta Humenné
30. November 2022
Zmluva o preverení
Zmluva o preverení_GemerAudit
2 400,00 € GemerAudit, spol. s.r.o. Technické služby mesta Humenné
13. September 2022
Dodatok č. 3 k zmluve č. 512 o množstvovom zbere, preprave a zneškodnení komunálneho a drobného stavebného odpadu
512
0,00 € Hotelová akadémia Technické služby mesta Humenné
5. December 2022
Dodatok č. 2 k zmluve č. 200 o množstvovom zbere, preprave a zneškodnení komunálneho a drobného stavebného odpadu
200
0,00 € Igor Kurilla - PIVAR CLUB Technické služby mesta Humenné
27. Júl 2022
Zmluva č. 1498 o množstvovom zbere, preprave a zneškodnení komunálneho a drobného stavebného odpadu
1498
0,00 € Ing. Ján Litvák Technické služby mesta Humenné
28. September 2022
Zmluva č. 1501 o množstvovom zbere, preprave a zneškodnení komunálneho a drobného stavebného odpadu
1501
0,00 € Ing. Marcel Handlovská Technické služby mesta Humenné
7. Jún 2022
Zmluva č. 1495 o množstvovom zbere, preprave a zneškodnení komunálneho a drobného stavebného odpadu
1495
0,00 € Ing. Veronika Bajkó Technické služby mesta Humenné
27. Jún 2022
Zmluva č. 1496 o množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu
1496
0,00 € Justína Kohútová Technické služby mesta Humenné
2. November 2022
Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb
4419016545
1 137,65 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Technické služby mesta Humenné