Centrálny register zmlúv

Mestský podnik služieb Čadca

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Júl 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme hrobového miesta
644/2016
0,00 € Mestský podnik služieb Čadca MUDr. Tatiana Hačková
19. Júl 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme hrobového miesta
645/2016
0,00 € Mestský podnik služieb Čadca MUDr. Tatiana Hačková
19. Júl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
743/2024
60,00 € Mestský podnik služieb Čadca Jaroslav Polák
19. Júl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
744/2024
60,00 € Mestský podnik služieb Čadca Jaroslav Polák
19. Júl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
745/2024
60,00 € Mestský podnik služieb Čadca Erika Kučáková
19. Júl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
746/2024
60,00 € Mestský podnik služieb Čadca Erika Kučáková
19. Júl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
747/2024
60,00 € Mestský podnik služieb Čadca Ing. Mária Chrastinová
19. Júl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
748/2024
60,00 € Mestský podnik služieb Čadca Ing. Mária Chrastinová
19. Júl 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme hrobového miesta
781/2014
0,00 € Mestský podnik služieb Čadca Ing. Mária Chrastinová
19. Júl 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme hrobového miesta
782/2014
0,00 € Mestský podnik služieb Čadca Ing. Mária Chrastinová
17. Júl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
730/2024
60,00 € Mestský podnik služieb Čadca Jozef Grochal
17. Júl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
731/2024
60,00 € Mestský podnik služieb Čadca Mgr. Alena Mitková
17. Júl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
732/2024
60,00 € Mestský podnik služieb Čadca Mgr. Alena Mitková
17. Júl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
733/2024
60,00 € Mestský podnik služieb Čadca Mgr. Alena Mitková
17. Júl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
734/2024
60,00 € Mestský podnik služieb Čadca Jozefa Cyprichová
17. Júl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
735/2024
60,00 € Mestský podnik služieb Čadca Mária Urbánková
17. Júl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
736/2024
60,00 € Mestský podnik služieb Čadca Rozália Gavláková
17. Júl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
737/2024
60,00 € Mestský podnik služieb Čadca Rozália Gavláková
17. Júl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
738/2024
25,00 € Mestský podnik služieb Čadca Věra Lučanová
17. Júl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
739/2024
60,00 € Mestský podnik služieb Čadca Ivana Tomášová