Centrálny register zmlúv

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Máj 2024
Dohoda o užívaní priestorov č. 4
Zmluva č. 39/2024/KJFTT
76,20 € DOMKA Združenie saleziánskej mládeže, Stredisko Trnava Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, Rázusová 1, 918 20 Trnava 1
21. Máj 2024
Zmluva o spolupráci č. 22/2024
Zmluva č. 37/2024/KJFTT
250,00 € Andevska Jana, M.Mus Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, Rázusová 1, 918 20 Trnava 1
15. Máj 2024
Zmluva o spolupráci č. 21/2024
Zmluva č. 36/2024/KJFTT
300,00 € Suchánková Zuzana Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, Rázusová 1, 918 20 Trnava 1
15. Máj 2024
Zmluva o spolupráci č. 20/2024
Zmluva č. 35/2024/KJFTT
100,00 € Kuzma Štefan Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, Rázusová 1, 918 20 Trnava 1
15. Máj 2024
Zmluva o spolupráci č.19/2024
Zmluva č. 34/2024/KJFTT
150,00 € Erik Ondrejička Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, Rázusová 1, 918 20 Trnava 1
6. Máj 2024
Zmluva o spolupráci č. 18/2024
Zmluva č. 33/2024/KJFTT
70,00 € Belan Július Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, Rázusová 1, 918 20 Trnava 1
3. Máj 2024
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
Dodatok č. 4 (Zmluva č. 33/2022/KJFTT)
16,00 € Slovak Telekom Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, Rázusová 1, 918 20 Trnava 1
30. Apríl 2024
Dodatok č. 3 k Zmluve č: FZOGSW18007 o poskytovaní konzultačných služieb pri ochrane osobných údajov
Dodatok č. 3 (Zmluva č. 12/2018/KJFTT)
80,00 € wanet, s.r.o. Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, Rázusová 1, 918 20 Trnava 1
26. Apríl 2024
Dohoda o užívaní priestorov č. 5
Zmluva č. 30/2024/KJFTT
101,16 € Trnavský samosprávny kraj Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, Rázusová 1, 918 20 Trnava 1
26. Apríl 2024
Dohoda o užívaní priestorov č. 6
Zmluva č. 31/2024/KJFTT
145,40 € Zaži v Trnave – Mestské kultúrne stredisko Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, Rázusová 1, 918 20 Trnava 1
26. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 24-513-01229
Zmluva č. 32/2024/KJFTT
3 470,00 € Fond na podporu umenia Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, Rázusová 1, 918 20 Trnava 1
25. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci č. 16/2024
Zmluva č. 28/2024/KJFTT
50,00 € Kuracinová Beáta Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, Rázusová 1, 918 20 Trnava 1
25. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci č. 15/2024
Zmluva č. 27/2024/KJFTT
50,00 € Radványi Peter Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, Rázusová 1, 918 20 Trnava 1
25. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci č.17/2024
Zmluva č. 29/2024/KJFTT
50,00 € Jarábková Eva, Mgr. Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, Rázusová 1, 918 20 Trnava 1
18. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci č. 14/2024
Zmluva č. 26/2024/KJFTT
50,00 € Radványi Peter Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, Rázusová 1, 918 20 Trnava 1
17. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci č. 13/2024
Zmluva č. 25/2024/KJFTT
200,00 € Cvacho Igor Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, Rázusová 1, 918 20 Trnava 1
3. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci č. 11/2024
Zmluva č. 23/2024/KJFTT
200,00 € Sabová Petra, Mgr. art. Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, Rázusová 1, 918 20 Trnava 1
3. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci č. 12/2024
Zmluva č. 24/2024/KJFTT
200,00 € Repová Hana Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, Rázusová 1, 918 20 Trnava 1
28. Marec 2024
Dodatok č. 8 ku Kolektívnej zmluve uzatvorenej v roku 2021
Dodatok č. 2/2024/KJFTT k Zmluve č. 4/2021/KJFTT
0,00 € Odborový zväz pracovníkov knižníc pri Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave
22. Marec 2024
Zmluva o spolupráci č. 9/2024
Zmluva č. 21/2024/KJFTT
30,00 € Kuracinová Beáta Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, Rázusová 1, 918 20 Trnava 1