Centrálny register zmlúv

Stredná odborná škola pedagogická, Kmeťovo stromoradie 5, Prešov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. Júl 2024
Zmluva o dielo
ZoD 1/2024
59 099,50 € IMPORE, s. r. o. Stredná odborná škola pedagogická
19. Jún 2024
Dodatok č. 1 k MZ 77/2024 - súvislá prax
Dodatok č. 1 k MZ 77
0,00 € Mgr. Eva Karaffová Stredná odborná škola pedagogická
5. Jún 2024
Zmluva o bežnom účte
4/2024
0,00 € Štátna pokladnica Stredná odborná škola pedagogická
15. Máj 2024
Mandátna zmluva - súvislá prax SOŠPg (3. roč.) MŠ a ZŠ
MZ 39/2024 - MZ 137/2024
0,00 € MŠ a ZŠ Stredná odborná škola pedagogická
15. Máj 2024
Darovacia zmluva
DZ 3/2024
0,00 € Mgr. Anna Hanušinová Stredná odborná škola pedagogická
14. Marec 2024
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri realizácií vzdelávacieho projektu „Skúsenosťou k úspechu“
3/2024
0,00 € Junior Achievement Slovensko, n.o. JA Slovensko, n.o. v angl. verzii JA Slovakia, n.o Stredná odborná škola pedagogická
8. Marec 2024
Darovacia zmluva
DZ 2/2024
72,00 € Rodičovské združenie pri SOŠ pedagogickej v Prešove Stredná odborná škola pedagogická
8. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
2/2024
0,00 € Jánošík Finance Group s.r.o. Stredná odborná škola pedagogická
8. Marec 2024
Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytovaní služieb č. 1/2024
D 1/2024
0,00 € Snowstav s.r.o. Stredná odborná škola pedagogická
7. Marec 2024
Nájomná zmluva o nájme služobného bytu
NZ 1/2024
0,00 € Pavol Šarišský Stredná odborná škola pedagogická
1. Február 2024
Darovacia zmluva
DZ 1/2024
198,00 € Rodičovské združenie pri SOŠ pedagogickej v Prešove Stredná odborná škola pedagogická
19. Január 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
1/2024
0,00 € Snowstav s.r.o. Stredná odborná škola pedagogická
10. Január 2024
Mandátna zmluva - priebežná prax žiakov SOŠPg (3. roč.) v MŠ
MZ 1/2024 - MZ 20/2024
0,00 € Materské školy Stredná odborná škola pedagogická
6. Január 2024
Mandátna zmluva - priebežná prax žiakov SOŠPg (4. roč.) v ŠKD
MZ 21/2024 - MZ 38/2024
0,00 € Základné školy Stredná odborná škola pedagogická
22. December 2023
Kolektívna zmluva na rok 2024
KZ 2024
0,00 € ZO OZ PŠaV na Slovensku pri SOŠ pedagogickej v Prešove Stredná odborná škola pedagogická
22. December 2023
Dodatok č. 5 k zmluve o dielo č. 15.5/2021
Dodatok č. 5 k ZoD
0,00 € Súkromná školská jedáleň,17.novembra Stredná odborná škola pedagogická
18. December 2023
Darovacia zmluva
DZ 12/2023
0,00 € Mgr. Patrik Petričko Stredná odborná škola pedagogická
13. December 2023
Darovacia zmluva
DZ 11/2023
0,00 € PaedDr. Radovan Šašala, PhD. Stredná odborná škola pedagogická
6. December 2023
Zmluva o dielo
ZoD 3/2023
41 100,00 € KeR s.r.o. Stredná odborná škola pedagogická
5. December 2023
Zmluva o dielo
ZoD 2/2023
0,00 € Mgr. art. Antónia Kurimský Oľšavská Stredná odborná škola pedagogická