Centrálny register zmlúv

Stredná odborná škola pedagogická, Kmeťovo stromoradie 5, Prešov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Február 2024
Darovacia zmluva
DZ 1/2024
198,00 € Rodičovské združenie pri SOŠ pedagogickej v Prešove Stredná odborná škola pedagogická
19. Január 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
1/2024
0,00 € Snowstav s.r.o. Stredná odborná škola pedagogická
10. Január 2024
Mandátna zmluva - priebežná prax žiakov SOŠPg (3. roč.) v MŠ
MZ 1/2024 - MZ 20/2024
0,00 € Materské školy Stredná odborná škola pedagogická
6. Január 2024
Mandátna zmluva - priebežná prax žiakov SOŠPg (4. roč.) v ŠKD
MZ 21/2024 - MZ 38/2024
0,00 € Základné školy Stredná odborná škola pedagogická
22. December 2023
Kolektívna zmluva na rok 2024
KZ 2024
0,00 € ZO OZ PŠaV na Slovensku pri SOŠ pedagogickej v Prešove Stredná odborná škola pedagogická
22. December 2023
Dodatok č. 5 k zmluve o dielo č. 15.5/2021
Dodatok č. 5 k ZoD
0,00 € Súkromná školská jedáleň,17.novembra Stredná odborná škola pedagogická
18. December 2023
Darovacia zmluva
DZ 12/2023
0,00 € Mgr. Patrik Petričko Stredná odborná škola pedagogická
13. December 2023
Darovacia zmluva
DZ 11/2023
0,00 € PaedDr. Radovan Šašala, PhD. Stredná odborná škola pedagogická
6. December 2023
Zmluva o dielo
ZoD 3/2023
41 100,00 € KeR s.r.o. Stredná odborná škola pedagogická
5. December 2023
Zmluva o dielo
ZoD 2/2023
0,00 € Mgr. art. Antónia Kurimský Oľšavská Stredná odborná škola pedagogická
30. November 2023
Poistná zmluva o poistení majetku a zodpovednosti za škodu č.11-424867
4/2023
0,00 € Union poisťovňa, a. s. Stredná odborná škola pedagogická
26. Október 2023
Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme služobného bytu
Dodatok č. 5
0,00 € Pavol Šarišský Stredná odborná škola pedagogická
10. Október 2023
Zmluva o združenej dodávky elektriny č. 5100000275
3/2023
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel a. s. Stredná odborná škola pedagogická, Kmeťovo stromoradie 5, Prešov
26. September 2023
Mandátna zmluva - priebežná prax žiakov SOŠPg (3. roč.) v MŠ
MZ 141/2023 - MZ 160/2023
0,00 € Materské školy Stredná odborná škola pedagogická
26. September 2023
Mandátna zmluva - priebežná prax žiakov SOŠPg (4. roč.) v ŠKD
MZ 161/2023 - MZ 178/2023
0,00 € Základné školy Stredná odborná škola pedagogická
21. September 2023
Zmluva o spolupráci pri vykonávaní priebežnej praxe žiakov SOŠPg
ZoS 1/2023
0,00 € Materská škola Stredná odborná škola pedagogická
21. September 2023
Zmluva o spolupráci pri vykonávaní priebežnej praxe žiakov SOŠPg
ZoS 2/2023
0,00 € Materská škola Stredná odborná škola pedagogická
21. September 2023
Zmluva o spolupráci pri vykonávaní priebežnej praxe žiakov SOŠPg
ZoS 7/2023
0,00 € Základná škola Stredná odborná škola pedagogická
21. September 2023
Zmluva o spolupráci pri vykonávaní priebežnej praxe žiakov SOŠPg
ZoS 8/2023
0,00 € Základná škola Stredná odborná škola pedagogická
6. September 2023
Zmluva o spolupráci pri vykonávaní priebežnej praxe žiakov SOŠPg
ZoS 3/2023
0,00 € Materská škola Stredná odborná škola pedagogická