Centrálny register zmlúv

Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Máj 2024
Dodanie a montáž nábytku do školského internátu
Kúpna zmluva_nábytok
81 223,20 € 2M Interier s.r.o. Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava
24. Máj 2024
Stavebné práce - oprava tried a havarijného stavu kanalizačného potrubia
Zmluva o dielo č. 02/2024
189 219,56 € BOTTINO LC s.r.o. Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava
26. Apríl 2024
Dohoda o ukončení zmluvy o dielo č. 01/2024
Dohoda o ukončení zmluvy o dielo
0,00 € BOTTINO LC s.r.o. Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava
25. Apríl 2024
prenájom časti pozemkov
Nájomná zmluva č. 3/2024
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava
25. Apríl 2024
prenájom časti pozemkov
Nájomná zmluva č. 4/2024
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava
25. Apríl 2024
Young4Climate - Zvyšovanie povedomia a vedomostí mladej generácie bojujúcej proti klimatickej kríze
Zmluva o výpožičke
0,00 € Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia s r.o. Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava
14. Apríl 2024
Stavebné práce - oprava tried a havarijného stavu kanalizačného potrubia
Zmluva o dielo č. 01/2024
126 348,94 € BOTTINO LC s.r.o. Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava
2. Apríl 2024
Poistná zmluva č. 8-863-014455
Poistná zmluva č. 8-863-014455
568,00 € Colonnade lnsurance S.A. Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava
2. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci a licencia pre Miestne centrum programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu
Zmluva o spolupráci a licencia
0,00 € The Duke of Edinburgh's International Award Slovensko, o.z. Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava
28. Marec 2024
dodávka mäsa a mäsových výrobkov pre školskú jedáleň
Rámcová dohoda ŠJ 07/2024
0,00 € KÚN s.r.o. Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava
28. Marec 2024
Zmluva o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku č. 1131579
Zmluva o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku č. 1131579
0,00 € Energie2, a.s., odštepný závod Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z. Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava
18. Marec 2024
Rámcová dohoda o poskytovaní odbornej pomoci pri verejnom obstarávaní
Rámcová dohoda
0,00 € CELON s. r. o. Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava
15. Marec 2024
dodávka elektrickej energie
ZoP/2024/012-BZ
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava
13. Marec 2024
národný projekt Digitálna transformácia vzdelávania a školy
Memorandum o partnerskej spolupráci
0,00 € Národné centrum pre digitálnu transformáciu vzdelávania - pracovisko Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (IPJŠ) a pracovisko Univerzita Komenského v Bratislave (UK) Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava
8. Marec 2024
dodávka tonerov do tlačiarní a kopírovacích strojov
Rámcová dohoda na dodávku tonerov
0,00 € TBF RV, s. r. o. Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava
29. Február 2024
dodávka potravín - suchý tovar
Rámcová dohoda ŠI 02/2024
0,00 € Inmedia, spol. s.r.o. Školská jedáleň pri OA Rožňava, Akademika Hronca 8, Rožňava
29. Február 2024
dodávka chlebu a pekárenských výrobkov
Rámcová dohoda ŠJ 04/2024
0,00 € Damys, s.r.o. Školská jedáleň pri OA Rožňava, Akademika Hronca 8, Rožňava
29. Február 2024
dodávka hydiny, hydinových výrobkov, rýb, mrazených výrobkov
Rámcová dohoda ŠI 01/2024
0,00 € Bidfood Slovakia, s.r.o. Školská jedáleň pri OA Rožňava, Akademika Hronca 8, Rožňava
29. Február 2024
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov
Rámcová dohoda ŠJ 06/2024
0,00 € Inmedia, spol. s.r.o. Školská jedáleň pri OA Rožňava, Akademika Hronca 8, Rožňava
29. Február 2024
dodávka čerstvých vajec
Rámcová dohoda ŠJ 05/2024
0,00 € Inmedia, spol. s.r.o. Školská jedáleň pri OA Rožňava, Akademika Hronca 8, Rožňava