Centrálny register zmlúv

Obchodná akadémia, Nám. hrdinov 7, Šurany

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Júl 2024
DOHODA O GRANTE PRE PROGRAM ERASMUS+1
Projekt č. 2024-1-SK01-KA121-VET-000199835
44 765,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Obchodná akadémia, Nám. hrdinov 7, Šurany
30. Máj 2024
Rámcová zmluva na dodanie tovaru
08/2024/LR
Doplnená
0,00 € Sociálny podnik Nitrianskeho samosprávneho kraja, s. r. o. Obchodná akadémia, Nám. hrdinov 7, Šurany
24. Máj 2024
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
07/2024/LR
25,90 € Slovak Telekom, a.s. Obchodná akadémia, Nám. hrdinov 7, Šurany
21. Máj 2024
Zmluva so sprostredkovateľom spracúvania osobných údajov
06/2024/LR
0,00 € Republiková únia zamestnávavateľov Obchodná akadémia, Nám. hrdinov 7, Šurany
20. Máj 2024
Zmluva na prax
05/2024/LR-01
0,00 € Epos LK Obchodná akadémia, Nám. hrdinov 7, Šurany
20. Máj 2024
Zmluva na prax
05/2024/LR-02
0,00 € NEXTPLUS, s.r.o. Obchodná akadémia, Nám. hrdinov 7, Šurany
20. Máj 2024
Zmluva na prax
05/2024/LR-03
0,00 € Obecný úrad Obchodná akadémia, Nám. hrdinov 7, Šurany
20. Máj 2024
Zmluva na prax
05/2024/LR-04
0,00 € Mestský úrad Obchodná akadémia, Nám. hrdinov 7, Šurany
20. Máj 2024
Zmluva na prax
05/2024/LR-05
0,00 € BELEVIS, s.r.o. Obchodná akadémia, Nám. hrdinov 7, Šurany
20. Máj 2024
Zmluva na prax
05/2024/LR-06
0,00 € Mestský úrad Obchodná akadémia, Nám. hrdinov 7, Šurany
20. Máj 2024
Zmluva na prax
05/2024/LR-07
0,00 € Agrodružstvo, s.r.o. Obchodná akadémia, Nám. hrdinov 7, Šurany
20. Máj 2024
Zmluva na prax
05/2024/LR-08
0,00 € Obecný úrad Obchodná akadémia, Nám. hrdinov 7, Šurany
20. Máj 2024
Zmluva na prax
05/2024/LR-09
0,00 € ÚPSVaR Obchodná akadémia, Nám. hrdinov 7, Šurany
20. Máj 2024
Zmluva na prax
05/2024/LR-10
0,00 € Vladap, s.r.o. Obchodná akadémia, Nám. hrdinov 7, Šurany
20. Máj 2024
Zmluva na prax
05/2024/LR-11
0,00 € Obecný úrad Obchodná akadémia, Nám. hrdinov 7, Šurany
20. Máj 2024
Zmluva na prax
05/2024/LR-12
0,00 € Dom seniorov Obchodná akadémia, Nám. hrdinov 7, Šurany
20. Máj 2024
Zmluva na prax
05/2024/LR-13
0,00 € VW SLOVAKIA, a.s. Obchodná akadémia, Nám. hrdinov 7, Šurany
20. Máj 2024
Zmluva na prax
05/2024/LR-14
0,00 € Obecný úrad Obchodná akadémia, Nám. hrdinov 7, Šurany
20. Máj 2024
Zmluva na prax
05/2024/LR-15
0,00 € Semecs, s.r.o. Obchodná akadémia, Nám. hrdinov 7, Šurany
20. Máj 2024
Zmluva na prax
05/2024/LR-16
0,00 € ŽS Slovensko, a.s. Obchodná akadémia, Nám. hrdinov 7, Šurany