Centrálny register zmlúv

Obchodná akadémia, Bolečkova 2, Nitra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Jún 2024
Zmluva o výmene okien
Z19/2024
6 972,26 € MIVEROB, s.r.o. Obchodná akadémia, Bolečkova 2, Nitra
24. Jún 2024
Zmluva o servisnej službe č. SK1428037
Z17/2024
0,00 € CWS - boco Slovensko s. r. o. Obchodná akadémia, Bolečkova 2, Nitra
24. Jún 2024
Zmluva o servisnej službe č. SK1427900
Z18/2024
0,00 € CWS - boco Slovensko s. r. o. Obchodná akadémia, Bolečkova 2, Nitra
24. Jún 2024
Zmluva o servisnej službe č. SK1427897
Z16/2024
0,00 € CWS - boco Slovensko s. r. o. Obchodná akadémia, Bolečkova 2, Nitra
13. Jún 2024
DOHODA O GRANTE PRE PROGRAM ERASMUS+1 Projekt č. 2024-1-SK01-KA121-VET-000208295
Z15/2024
0,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Obchodná akadémia, Bolečkova 2, Nitra
6. Jún 2024
Zmluva so sprostredkovateľom spracúvania osobných údajov
Z14/2024
0,00 € Republiková únia zamestnávateľov Obchodná akadémia, Bolečkova 2, Nitra
30. Apríl 2024
Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre poskytovanie služieb v oblasti informačných technológií (ďalej len Zmluva o SOÚ_IT)
Z11/2024
0,00 € VizioGroup, s.r.o Obchodná akadémia, Bolečkova 2, Nitra
30. Apríl 2024
Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (BOZP) (ďalej len Zmluva o SOÚ_BOZP)
Z12/2024
0,00 € Eva Cíbiková Obchodná akadémia, Bolečkova 2, Nitra
30. Apríl 2024
Dohoda o ukončení zmluvy o poskytovaní služieb č. 2022001
Z13/2024
0,00 € Fantozzi consulting, s.r.o. Obchodná akadémia, Bolečkova 2, Nitra
19. Apríl 2024
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
Z10/2024
0,00 € Osobnyudaj.sk - DPO, s.r.o. Obchodná akadémia, Bolečkova 2, Nitra
20. Marec 2024
Darovacia zmluva
Z08/2024
0,00 € Občianske združenie rodičov Obchodnej akadémie Nitra Obchodná akadémia, Bolečkova 2, Nitra
20. Marec 2024
Darovacia zmluva
Z09/2024
0,00 € Občianske združenie rodičov Obchodnej akadémie Nitra Obchodná akadémia, Bolečkova 2, Nitra
1. Marec 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve na dodanie služby zo dňa 14.02.2024
Z07/2024
0,00 € Vaše výlety, s. r. o. Obchodná akadémia, Bolečkova 2, Nitra
23. Február 2024
Darovacia zmluva
Z06/2024
0,00 € 365. bank a. s. Obchodná akadémia, Bolečkova 2, Nitra
22. Február 2024
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri realizácii vzdelávacieho projektu "Skúsenosťou k úspechu"
Z05/2024
0,00 € Junior Achievement Slovensko, n.o. JA Slovensko, n.o. v angl. verzii JA Slovakia, n. o. Obchodná akadémia, Bolečkova 2, Nitra
19. Február 2024
Zmluva na dodanie služby - Lyžiarsky kurz 2024
Z03/2024
0,00 € Vaše výlety, s. r. o. Obchodná akadémia, Bolečkova 2, Nitra
19. Február 2024
Zmluva o poskytovaní údajov
Z04/2024
0,00 € OKTE, a. s. Obchodná akadémia, Bolečkova 2, Nitra
9. Február 2024
Návrh poistnej zmluvy číslo: 1009901493 dodatok č. 2
Z02/2024
0,00 € Kooperativa poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group Obchodná akadémia, Bolečkova 2, Nitra
8. Február 2024
Darovacia zmluva
Z01/2024
0,00 € UNIQA Group Service Center Slovakia, spol. s r. o. Obchodná akadémia, Bolečkova 2, Nitra
29. December 2023
Zmluva na dodanie tovaru - čerstvé potraviny - hydina čerstvá
Z34/2023
0,00 € HSH spol. s r. o. Obchodná akadémia, Bolečkova 2, Nitra