Centrálny register zmlúv

Stredná priemyselná škola strojnícka, Komenského 2, Košice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Marec 2024
Darovacia zmluva
15/2024/DZ
2 433,60 € IMA Schelling Slovakia s. r. o. Stredná priemyselná škola strojnícka, Komenského 2, Košice
15. Marec 2024
Darovacia zmluva
16/2024/DZ
0,00 € Kuenz-SK, s. r. o. Stredná priemyselná škola strojnícka, Komenského 2, Košice
12. Marec 2024
Zmluva o výpožičke
14/2024/ZoV
0,00 € Jonckheere s. r. o. Stredná priemyselná škola strojnícka, Komenského 2, Košice
29. Február 2024
Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 13/2024
13/2024
2 982,00 € Stredná priemyselná škola strojnícka, Komenského 2, Košice Ladislav Farbár
23. Február 2024
Darovacia zmluva
12/2024/DZ
4 047,12 € SRRZ - Rodičovské združenie pri SPŠS Komenského 2, Košice Stredná priemyselná škola strojnícka, Komenského 2, Košice
21. Február 2024
Rámcová kúpna zmluva
11/2024/RKZ
0,00 € Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a. s., ŠEVT a. s. Stredná priemyselná škola strojnícka, Komenského 2, Košice
2. Február 2024
Zmluva o krátkodobom nájme časti pozemku
10/2024
15,00 € Stredná priemyselná škola strojnícka, Komenského 2, Košice Pečer plus s. r. o.
1. Február 2024
Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 9/2024
09/2024
3 759,00 € Stredná priemyselná škola strojnícka, Komenského 2, Košice Pečer plus s. r. o.
19. Január 2024
Zmluva č. 30/S/2024 o finančnom zabezpečení súťaží
062024
700,00 € Regionálny úrad školskej správy v Košiciach Stredná priemyselná škola strojnícka, Komenského 2, Košice
19. Január 2024
Zmluva o poskytnutí služieb
08/2024/ZoPS
18 500,00 € SWAM, spol. s r. o. Stredná priemyselná škola strojnícka, Komenského 2, Košice
18. Január 2024
Zmluva o spolupráci
07/2024/ZoS
500,00 € Karpatská nadácia Stredná priemyselná škola strojnícka, Komenského 2, Košice
16. Január 2024
Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 04/2024
04/2024/NZ
1 800,00 € Stredná priemyselná škola strojnícka, Komenského 2, Košice Ing. Igor Holéczy
15. Január 2024
nájomná zmluva
01/2024/NZ
1 800,00 € Stredná priemyselná škola strojnícka, Komenského 2, Košice "ŠPORTOM K"
15. Január 2024
Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 02/2024
02/2024/NZ
1 800,00 € Stredná priemyselná škola strojnícka, Komenského 2, Košice Dušan Husár
15. Január 2024
Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 03/2024
03/2024/NZ
1 800,00 € Stredná priemyselná škola strojnícka, Komenského 2, Košice Michal Gbúr
15. Január 2024
Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 05/2024
05/2024/NZ
1 800,00 € Stredná priemyselná škola strojnícka, Komenského 2, Košice Ing. Peter Restei
7. December 2023
Darovacia zmluva
Darovacia zmluva
50,00 € LABAŠ s.r.o. Stredná priemyselná škola strojnícka, Komenského 2, Košice
7. December 2023
Dodatok č.01 k zmluve o duálnom vzdelávaní č.01/2018/DV
01/2018/DV
0,00 € IMA Schelling Slovakia s.r.o. Stredná priemyselná škola strojnícka, Komenského 2, Košice
7. December 2023
Zmluva č.01/2018/DV o duálnom vzdelávaní
01/2018/DV
0,00 € Schelling Slovakia s.r.o. Stredná priemyselná škola strojnícka, Komenského 2, Košice
7. December 2023
Zmluva č.04/2018/DV o duálnom vzdelávaní
04/2018/DV
0,00 € Kuenz - SK s.r.o. Stredná priemyselná škola strojnícka, Komenského 2, Košice