Centrálny register zmlúv

Stredná priemyselná škola, Obrancov mieru 343/1, Dubnica nad Váhom

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Február 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov číslo N 042024
č. 4/2024
0,00 € YouDesign s.r.o. Stredná priemyselná škola, Obrancov mieru 343/1, Dubnica nad Váhom
29. Jún 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov číslo N 13/2024
číslo N 13/2024
0,00 € Sedmitchka s.r.o. Stredná priemyselná škola, Obrancov mieru 343/1, Dubnica nad Váhom
30. Jún 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov číslo N 10/2024
číslo N 10/2024
0,00 € FINANZA, s. r. o. Stredná priemyselná škola, Obrancov mieru 343/1, Dubnica nad Váhom
29. Jún 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov číslo N 16/2024
N 16/2024
0,00 € Babylon D Stredná priemyselná škola, Obrancov mieru 343/1, Dubnica nad Váhom
28. Jún 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov číslo N 12/2024
N 12/2024
0,00 € PeadDr. Ján Kováč Stredná priemyselná škola, Obrancov mieru 343/1, Dubnica nad Váhom
26. Jún 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov číslo N 09/2024
číslo N 09/2024
0,00 € Ing. Mária Kotrisová Stredná priemyselná škola, Obrancov mieru 343/1, Dubnica nad Váhom
26. Jún 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov číslo N 14/2023
číslo N 14/2024
0,00 € UNIKOV s.r.o. Stredná priemyselná škola, Obrancov mieru 343/1, Dubnica nad Váhom
26. Jún 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov číslo N 15/2023
číslo N 15/2024
0,00 € František Jakuš Stredná priemyselná škola, Obrancov mieru 343/1, Dubnica nad Váhom
25. Jún 2024
Zmluva o dielo č.1/2024
č. 1/2024
0,00 € Stanislav Novosad Stredná priemyselná škola, Obrancov mieru 343/1, Dubnica nad Váhom
25. Jún 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov číslo N 11/2024
č. 11/2024
0,00 € Milan Lipták Stredná priemyselná škola, Obrancov mieru 343/1, Dubnica nad Váhom
21. Jún 2024
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
0,00 € Kaufland Slovenská republika v.o.s. Stredná priemyselná škola, Obrancov mieru 343/1, Dubnica nad Váhom
18. Jún 2024
Príkazná zmluva
Príkazná zmluva
0,00 € JUDr. Marta Sokolíková Stredná priemyselná škola, Obrancov mieru 343/1, Dubnica nad Váhom
6. Jún 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov číslo T 01/2024
T 01/2024
0,00 € Športový klub juda TJ SPARTAK ZŤS Dubnica nad Váhom Stredná priemyselná škola, Obrancov mieru 343/1, Dubnica nad Váhom
6. Jún 2024
Zmluva o nájme R 01/2024
R 01/2024
0,00 € Matej Kristín Stredná priemyselná škola, Obrancov mieru 343/1, Dubnica nad Váhom
3. Jún 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov číslo N 06/2024
N 06/2024
0,00 € Sedmitchka s.r.o. Stredná priemyselná škola, Obrancov mieru 343/1, Dubnica nad Váhom
24. Máj 2024
Zmluva o nájme pozemku číslo P 01/2024
č. P01/2024
0,00 € Tatiana Sádecká Stredná priemyselná škola, Obrancov mieru 343/1, Dubnica nad Váhom
24. Máj 2024
Zmluva o nájme pozemku číslo P 02/2024
číslo P 02/2024
0,00 € Ing. Ladislav Matuška Stredná priemyselná škola, Obrancov mieru 343/1, Dubnica nad Váhom
27. Máj 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov číslo N 08/204
N 08/2024
0,00 € YouDesign s.r.o. Stredná priemyselná škola, Obrancov mieru 343/1, Dubnica nad Váhom
31. Máj 2024
Zmluva o bežnom účte
Zmluva o bežnom účte
0,00 € Štátna pokladnica Stredná priemyselná škola, Obrancov mieru 343/1, Dubnica nad Váhom
30. Máj 2024
Servisná a materiálová zmluva
2024011
0,00 € WAY-COPY SK, s.r.o. Stredná priemyselná škola, Obrancov mieru 343/1, Dubnica nad Váhom