Centrálny register zmlúv

Stredná odborná škola agropotravinárska a technická, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Jún 2024
Zmluva o vývoze odpadových vôd zo žumpy, uzatvorená podľa zákona č.442/2002 Z.z v znení neskorších predpisov
04062024
0,00 € Poľnohospodárske družstvo podielnikov Kežmarok Stredná odborná škola agropotravinárska a technická, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok
20. Máj 2024
Kúpna zmluva číslo: 00120/0011
00120/0011
1,00 € Toyota Financial Services Slovakia s.r.o. Stredná odborná škola agropotravinárska a technická, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok
24. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení podujatia
23042024
8 000,00 € Štátny inštitút odborného vzdelávania Stredná odborná škola agropotravinárska a technická, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok
5. Apríl 2024
Rámcová dohoda na dodávku čerstvého mäsa a mäsových výrobkov pre školskú jedáleň a pekáreň 2024-2025
19/2024
36 302,85 € Dávid Szekély Stredná odborná škola agropotravinárska a technická, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok
5. Marec 2024
Zmluva o prenájme nebytových priestorov
128022024
528,00 € Palanský Eduard Stredná odborná škola agropotravinárska a technická, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok
5. Marec 2024
Zmluva o prenájme nebytových priestorov
228022024
528,00 € Horanská Radka Stredná odborná škola agropotravinárska a technická, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok
5. Marec 2024
Zmluva o prenájme nebytových priestorov
328022024
528,00 € Pavol Rams Stredná odborná škola agropotravinárska a technická, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok
19. Február 2024
RD na dodávku čistiacich, dezinfekčných prostriedkov, hygienických potrieb, doplnkového sortimentu a materiálu na upratovanie
18/2024
12 719,69 € Pavol Bjalončík Stredná odborná škola agropotravinárska a technická, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok
19. Január 2024
Rámcová dohoda na opakovanú dodávku zemiakov pre rok 2024 č.12/2024
12/2024
22 803,00 € SLOVBYS, s. r. o. Stredná odborná škola agropotravinárska a technická, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok
17. Január 2024
Rámcová dohoda na dodávku múky v roku 2024 č.9/2024
9/2024
15 376,56 € MILK-AGRO spol. s. r. o. Stredná odborná škola agropotravinárska a technická, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok
17. Január 2024
Rámcová dohoda na dodávku nápojov, potravín a surovín pre jedáleň a domov mládeže v roku 2024 č.11/2024
11/2024
4 253,79 € AG FOODS SK s. r. o. Stredná odborná škola agropotravinárska a technická, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok
17. Január 2024
Rámcová dohoda na opakovanú dodávku pekárskych surovín a výrobkov č.16/2024
16/2024
16 052,29 € ADIVIT s. r. o. Nitra Stredná odborná škola agropotravinárska a technická, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok
17. Január 2024
Rámcová dohoda na opakovanú dodávku cukrárskych surovín, potravinárskych farieb, modelovacích a poťahových hmôt č.17/2024
17/2024
1 045,75 € Kamka KM, s.r.o. Stredná odborná škola agropotravinárska a technická, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok
16. Január 2024
Rámcová dohoda na dodávku mrazených výrobkov v roku 2024 č.4/2024
4/2024
13 050,84 € CIMBAĽÁK, s. r. o. Stredná odborná škola agropotravinárska a technická, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok
16. Január 2024
Rámcová dohoda na dodávku pekárenských, mlynských zmesí a cukrárenských náplní č.8/2024
8/2024
4 175,70 € BACKALDRIN Slovakia, spol. s. r. o. Stredná odborná škola agropotravinárska a technická, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok
16. Január 2024
Rámcová dohoda na dodávku cukrárenských a pekárenských zmesí, prísad a surovín č.6/2024
6/2024
10 650,54 € Ekvia s. r. o. Stredná odborná škola agropotravinárska a technická, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok
15. Január 2024
Rámcová dohoda na dodávku koloniálneho tovaru, surovín, zmesí a náplní pre pekáreň a cukrárne č.10/2024
20/2024
4 702,80 € Zeelandia s.r.o. Stredná odborná škola agropotravinárska a technická, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok
15. Január 2024
Rámcová dohoda na dodávku spracovaných surovín, orechov a iných trvanlivých potravín č.13/2024
13/2024
5 713,90 € Bidfood Slovakia s.r.o. Stredná odborná škola agropotravinárska a technická, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok
15. Január 2024
Rámcová dohoda na dodávku cukrárenských, pekárenských náplní a droždia č.5/2024
5/2024
3 926,84 € Lesaffre Slovensko, a. s. Stredná odborná škola agropotravinárska a technická, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok
15. Január 2024
Rámcová dohoda na dodávku cukrárenských pást, čokoládových náplní, poliev a dekorácií č.7/2024
7/2024
6 371,14 € BUDZÁK s.r.o. Stredná odborná škola agropotravinárska a technická, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok