Centrálny register zmlúv

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Nábrežie J. Kalinčiaka 1, Prievidza

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Apríl 2024
Zmluva o dielo č. 57VY2024
zo dňa 25.4.2024
0,00 € UBYFO-SERVIS, s.r.o. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Nábrežie J. Kalinčiaka 1, Prievidza
17. Máj 2024
Dohoda o spolupráci
zo dňa 2.5.2024
0,00 € Lorin, spol. s r.o. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Nábrežie J. Kalinčiaka 1, Prievidza
14. Máj 2024
Zmluva č.. 19/2023 - 2024
zo dňa 3.5.2024
0,00 € Boise, s.r.o. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Nábrežie J. Kalinčiaka 1, Prievidza
6. Máj 2024
Zmluva o dielo
zo dňa 6.5.2024
11 600,00 € Ing. Ingrid Blahová Stredná odborná škola obchodu a služieb, Nábrežie J. Kalinčiaka 1, Prievidza
18. Apríl 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 3/2024
zo dňa 18.4.2024
0,00 € Katarína Horváthová Stredná odborná škola obchodu a služieb, Nábrežie J. Kalinčiaka 1, Prievidza
30. Apríl 2024
Kúpna zmluva č. 1/2024
zo dňa 29.4.2024
0,00 € INMEDIA, spol. s r.o. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Nábrežie J. Kalinčiaka 1, Prievidza
5. Apríl 2024
Zmluva č. 2/2024 o spoločnom užívaní hnuteľnéoho majetku
zo dňa 5.4.2024
276,25 € Obec Diviacka Nová Ves - obecný úrad Stredná odborná škola obchodu a služieb, Nábrežie J. Kalinčiaka 1, Prievidza
17. Apríl 2024
Kúpna zmluva č. Z20242699_Z
zo dňa 17.4.2024
5 750,00 € DAKOV trade, s.r.o. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Nábrežie J. Kalinčiaka 1, Prievidza
3. Apríl 2024
Zmluva o nájme NP č. 2/2024
zo dňa 19.3.2024
180,00 € Mestská futsalová únia Prievidza Stredná odborná škola obchodu a služieb, Nábrežie J. Kalinčiaka 1, Prievidza
29. Február 2024
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb č. 37319368 zo dňa 16.1.2023
zo dňa 21.2.2024
0,00 € Digi Slovakia, s.r.o. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Nábrežie J. Kalinčiaka 1, Prievidza
21. Marec 2024
Zmluva č. 1/2024 o spoločnom užívaní HM
zo dňa 21.3.2024
0,00 € Obec Nitrianske Rudno - obecný úrad Stredná odborná škola obchodu a služieb, Nábrežie J. Kalinčiaka 1, Prievidza
19. Marec 2024
Nájomná zmluva č. 2/24/2.2.2
zo dňa 19.3.2024
0,00 € Mesto Prievidza Stredná odborná škola obchodu a služieb, Nábrežie J. Kalinčiaka 1, Prievidza
22. Marec 2024
Zmluva č. 18/2023 - 2024
zo dňa 18.3.2024
0,00 € Mr. Štefánik DK, s.r.o. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Nábrežie J. Kalinčiaka 1, Prievidza
11. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní služby Menučka.sk
zo dňa 11.3.2024
0,00 € Sisteo, s.r.o. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Nábrežie J. Kalinčiaka 1, Prievidza
4. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní závodného stravovania
zo dňa 27.2.2024
0,00 € Peter Majdan Stredná odborná škola obchodu a služieb, Nábrežie J. Kalinčiaka 1, Prievidza
29. Február 2024
Zmluva č. 17/2023 - 2024
zo dňa 27.2.2024
0,00 € Magdaléna Letavajová cukrárka Stredná odborná škola obchodu a služieb, Nábrežie J. Kalinčiaka 1, Prievidza
28. Február 2024
Zmluva o poskytovaní závodného stravovania
zo dňa 28.2.2024
0,00 € Igor Majdan - Apko Stredná odborná škola obchodu a služieb, Nábrežie J. Kalinčiaka 1, Prievidza
29. Február 2024
Dodatok č. 1 k zmluve zo dňa 1.1.2023 o poskytovaní služby pri zbere odpadov
zo dňa 28.2.2024
0,00 € CMT Group, s.r.o. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Nábrežie J. Kalinčiaka 1, Prievidza
22. Február 2024
Zmluva o spolupráci č. 3/2024
zo dňa 22.2.2024
0,00 € Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Stredná odborná škola obchodu a služieb, Nábrežie J. Kalinčiaka 1, Prievidza
14. Február 2024
Dohoda o spolupráci
zo dňa 1.2.2024
0,00 € LaF International Stredná odborná škola obchodu a služieb, Nábrežie J. Kalinčiaka 1, Prievidza