Centrálny register zmlúv

Obec Kamenný Most

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. December 2023
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
41/2023
0,00 € Ministerstvo životného prostredia SR Obec Kamenný Most
27. November 2023
Nájomná zmluva
40/2023
0,00 € Obec Kamenný Most Šüliová Bettina
23. November 2023
Mandátna zmluva
39/2023
0,00 € Csókás Judit Obec Kamenný Most
3. November 2023
Nájomná zmluva-opakovaná
38/2023
0,00 € Obec Kamenný Most Anna Vojteková
26. Október 2023
Zmluva č. POD 53/2023
37/2023
0,00 € Slovenská agentúra životného prostredia Obec Kamenný Most
18. Október 2023
Dohoda č.23/17/010/32
36/2023
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky Obec Kamenný Most
16. Október 2023
Zmluva o spolupráci
35/2023
0,00 € Citrón s.r.o. Obec Kamenný Most
10. Október 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny, č. 5100000082
34/2023
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel a.s. Obec Kamenný Most
9. Október 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
33/2023
3 653,00 € Nitriansky samosprávny kraj Obec Kamenný Most
19. September 2023
Zmluva o dielo
32/2023
687,00 € Ing. Monika Matušková Boldižárová Obec Kamenný Most
12. September 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
30/2023
5 000,00 € Nitriansky samosprávny kraj Obec Kamenný Most
12. September 2023
Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach uzatvorená podľa § 407 Obchodného zákonníka č.513 Zb. v znení noviel
31/2023
0,00 € Danubius spol. s.r.o Obec Kamenný Most
22. August 2023
Zmluva o garantovom účte
29/2023
0,00 € Prima Banka Obec Kamenný Most
1. August 2023
Nájomná zmluva-opakovaná
27/2023
0,00 € Obec Kamenný Most Iveta Špeková
1. August 2023
Nájomná zmluva-opakovaná
28/2023
0,00 € Obec Kamenný Most František Viola
1. August 2023
Nájomná zmluva-opakovaná
26/2023
0,00 € Obec Kamenný Most Ing. Roland Farkaš
28. Júl 2023
Nájomná zmluva-opakovaná
22/2023
0,00 € Obec Kamenný Most Zoltán Búri
28. Júl 2023
Nájomná zmluva-opakovaná
23/2023
0,00 € Obec Kamenný Most Marian Kamrada
28. Júl 2023
Nájomná zmluva-opakovaná
24/2023
0,00 € Obec Kamenný Most Imrich Kovács
28. Júl 2023
Nájomná zmluva-opakovaná
25/2023
0,00 € Obec Kamenný Most Štefan Janiga