Centrálny register zmlúv

Obec Horná Ves

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Jún 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
11/2024/SM
4,00 € Obec Horná Ves, Obecný úrad 191, 972 48 Horná Ves Katarína Valenteje, Horná Ves 30, 972 48 Horná Ves
18. Jún 2024
Zmluva o nájme inventáru
11/2024/I
1,80 € Obec Horná Ves, Obecný úrad 191, 972 48 Horná Ves Lucia Čmiková, Horná Ves 86, 972 48 Horná Ves
17. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
18/2024
5 000,00 € Ministerstvo financií SR, Štefanovičova 5, P. O. BOX 82 , 817 82 BRATISLAVA Obec Horná Ves, Obecný úrad 191, 972 48 Horná Ves
14. Jún 2024
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
17/2024
2 400,00 € JUDr. Ing. Katarína Šašková, Hríbiky 119, 027 44 Tvrdošín Obec Horná Ves, Obecný úrad 191, 972 48 Horná Ves
14. Jún 2024
Zmluva o výpožičke a následnom bezodplatnom prevode kompostéra
K 531
0,00 € Obec Horná Ves, Obecný úrad 191, 972 48 Horná Ves Michal Adamec, Horná Ves 531, 972 48 Horná Ves
14. Jún 2024
Zmluva o nájme inventáru
10/2024/I
6,00 € Obec Horná Ves, Obecný úrad 191, 972 48 Horná Ves Michal Adamec, Horná Ves 531, 972 48 Horná Ves
7. Jún 2024
Dodatok č. 1
14/1/2024
0,00 € Obec Horná Ves, Obecný úrad 191, 972 48 Horná Ves Birka Ivan a Simona Bajanová, trvale bytom Horná Ves 248, 972 48 Horná Ves
6. Jún 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
10/2024/SM
4,00 € Obec Horná Ves, Obecný úrad 191, 972 48 Horná Ves Ing. Lucia Čmiková, Horná Ves 86, 972 48 Horná Ves
6. Jún 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
6/2024/KD
4,00 € Obec Horná Ves, Obecný úrad 191, 972 48 Horná Ves Daniel Mego, Horná Ves 147, 972 48 Horná Ves
6. Jún 2024
Zmluva o nájme inventáru
7/2024/I
0,00 € Obec Horná Ves, Obecný úrad 191, 972 48 Horná Ves Peter Valter, Horná Ves 380, 972 48 Horná Ves
6. Jún 2024
Zmluva o nájme inventáru
8/2024/I
0,00 € Obec Horná Ves, Obecný úrad 191, 972 48 Horná Ves Ján Brida, Horná Ves 449, 972 48 Horná Ves
6. Jún 2024
Zmluva o nájme inventáru
9/2024/I
3,30 € Obec Horná Ves, Obecný úrad 191, 972 48 Horná Ves Eva Jonisová, Horná Ves, 972 48 Horná Ves
21. Máj 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
9/2024/SM
4,00 € Obec Horná Ves, Obecný úrad 191, 972 48 Horná Ves Emília Škodová, Horná Ves 345, 972 48 Horná Ves
17. Máj 2024
Zmluva o nájme inventáru
6/2024/I
0,75 € Obec Horná Ves, Obecný úrad 191, 972 48 Horná Ves Katarína Beckertová, Horná ves 30, 972 48 Horná Ves
17. Máj 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
8/2024/SM
4,00 € Obec Horná Ves, Obecný úrad 191, 972 48 Horná Ves Darina Bridová, Horná Ves 228, 972 48 Horná Ves
13. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
15/2024
289,00 € PROGRANT, s. r. o., Dostojevského rad 2550/19, 811 09 Bratislava Obec Horná Ves, Obecný úrad 191, 972 48 Horná Ves
6. Máj 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
7/2024/SM
4,00 € Obec Horná Ves, Obecný úrad 191, 972 48 Horná Ves Ľubica Kopálová, Horná Ves 28, 972 48 Horná Ves
30. Apríl 2024
Kúpna zmluva
14/2024
440,00 € Obec Horná Ves, Obecný úrad 191, 972 48 Horná Ves Ivan Birka a Simona Bajanová, Horná Ves 248, 97248 Horná Ves
26. Apríl 2024
Dohoda
13/2024
38 064,00 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, M. R. Štefánika 20, 91101 Trenčín Obec Horná Ves, Obecný úrad 191, 972 48 Horná Ves
26. Apríl 2024
Zmluva o nájme inventáru
5/2024/I
2,00 € Obec Horná Ves, Obecný úrad 191, 972 48 Horná Ves Jaroslav Lacena, Horná Ves 231, 972 48 Horná Ves