Centrálny register zmlúv

Banskobystrický samosprávny kraj

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Máj 2024
Zmluva o prevode vlastníckeho práva k vybratým úsekom pozemných komunikácií
1627/2023/ODDATP
1,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Banskobystrický samosprávny kraj
17. Máj 2024
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI Č. 372/2024/ORRUP PRI ZABEZPEČOVANÍ SLUŽIEB CYKLOBUSOV A TURBUSOV
372/2024/ORRUP
6 761,78 € Oblastná organizácia cestovného ruchu - Stredné Slovensko Banskobystrický samosprávny kraj
17. Máj 2024
Zmluva o nájme
333/2024/ODDMPU
72 150,00 € PATAK MOTORS Production, s.r.o. Banskobystrický samosprávny kraj
16. Máj 2024
Kúpna zmluva č. 337/2024/ODDATP
337/2024
3 615,84 € HARTMANN – RICO spol. s r.o. Banskobystrický samosprávny kraj
16. Máj 2024
Zmluva o spolupráci
357/2024/ORRUP
0,00 € Banskobystrický kraj Turizmus Banskobystrický samosprávny kraj
16. Máj 2024
Zmluva o spolupráci č. 332/2024/ODDVSP
332/2021/ODDVSP
2 500,00 € Technická univerzita vo Zvolene Banskobystrický samosprávny kraj
16. Máj 2024
Zmluva o dielo na uskutočnenie stavebných prác na stavbe s názvom: „Zvolen - KRUHOVÝ OBJAZD na križovatke ulice J. Kollára a cesty 2460“
1644/2023/ODDIPVIS
1 553 487,76 € Doprastav a.s. Banskobystrický samosprávny kraj
15. Máj 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo na uskutočnenie stavebných prác na stavbách s názvom: „Rekonštrukcia a obnova mostov na cestách III. triedy BBSK, oblasť Juh, Mosty Kráľovce - Krnišov ev. č. 2561-3 a ev. č. 2561-5“
135(1628/2023/ODDIPVIS)
0,00 € BVT-STAV s.r.o. Banskobystrický samosprávny kraj
15. Máj 2024
Zmluva o spolupráci č. 355/2024/ODDSPSP
355/2024/ODDSPSP
0,00 € Združenie obcí Mikroregión Fiľakovsko – Füleki Mikrorégió Banskobystrický samosprávny kraj
15. Máj 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena
113/2024/ODDATP
158,00 € Adient Slovakia s.r.o. Banskobystrický samosprávny kraj
15. Máj 2024
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo na zhotovenie diela s názvom: „Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina - I. etapa“
139(1811/2022/ODDIPVIS)
8 831 511,56 € Metrostav DS a.s. Banskobystrický samosprávny kraj
15. Máj 2024
RÁMCOVÁ KÚPNA ZMLUVA
358/2024
55 114,20 € Andrea Pašková – PEKÁREŇ PUŠKÁR Banskobystrický samosprávny kraj
15. Máj 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
143/2024/ODDATP
0,00 € Obec Buzitka Banskobystrický samosprávny kraj
15. Máj 2024
RÁMCOVÁ KÚPNA ZMLUVA
275/2024
13 132,61 € Novomax group, s.r.o. Banskobystrický samosprávny kraj
14. Máj 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302011ART7-11-60 zo dňa 30.06.2021
IROP-Z-302011ART7-11-60
1 149 909,82 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Banskobystrický samosprávny kraj
14. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na rok 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na rok 2024
9 000,00 € Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR Banskobystrický samosprávny kraj
13. Máj 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena
338/2024/ODDMPU
0,00 € Mesto Fiľakovo Banskobystrický samosprávny kraj
13. Máj 2024
Protokol CRZ č. 01237/2024-OV-0250039/24.00 o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva VÚC
331/2024/ODDMPU
0,00 € Slovenský pozemkový fond Banskobystrický samosprávny kraj
13. Máj 2024
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI
253/2024
0,00 € Mesto Banská Bystrica Banskobystrický samosprávny kraj
10. Máj 2024
Zmluva č. 314/2024/ODDDO o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2024
314/2024/ODDDO
25 000,00 € Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. Banskobystrický samosprávny kraj