Centrálny register zmlúv

Banskobystrický samosprávny kraj

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. November 2023
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi
1617/2023/UKRBBSK
1 800,00 € RB-BTS, s.r.o. Zvolen Banskobystrický samosprávny kraj
21. November 2023
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
1618/2023/UKRBBSK
0,00 € RB-BTS, s.r.o. Zvolen Banskobystrický samosprávny kraj
1. December 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo na zhotovenie diela s názvom: „Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina - I. etapa“
256(1811/2022/ODDIPVIS)
8 407 921,10 € Metrostav DS a.s. Banskobystrický samosprávny kraj
1. December 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo na zhotovenie diela s názvom: „Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie – Senohrad a II/527 Dobrá Niva – Senohrad, II. etapa“
263(1497/2022/ODDIPVIS)
7 572 063,59 € STRABAG s.r.o. Banskobystrický samosprávny kraj
1. December 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o výkone stavebného dozoru na výkon stavebného dozoru pre stavbu s názvom: „Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie – Senohrad a II/527 Dobrá Niva – Senohrad, II. Etapa – úseky v rámci okresu Zvolen“
264(1258/2022/ODDIPVIS)
22 885,00 € Ing. Robert Biro - INPRO Banskobystrický samosprávny kraj
30. November 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo a mandátnej zmluve pre stavbu s názvom: „Rekonštrukcia cesty a mostov II/527 Ipeľské Predmostie (hranica kraja NR/BB) – Balog nad Ipľom; kumulatívne staničenie km 6,104 – 16,912; I. etapa“
240(327/2023/ODDIPVIS)
0,00 € DAQE Slovakia s.r.o. Banskobystrický samosprávny kraj
30. November 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo a mandátnej zmluve pre stavbu s názvom: „Rekonštrukcia cesty a mostov II/527 Balog nad Ipľom – Slovenské Ďarmoty; kumulatívne staničenie km 16,912 – 29,485; II. etapa“
241(345/2023/ODDIPVIS)
0,00 € DAQE Slovakia s.r.o. Banskobystrický samosprávny kraj
30. November 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo pre stavbu s názvom " Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor - Dolná Strehová - Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník , km 39,862 rekonštrukcia cesty a mostov"
253(908/2018/ODDIPVP)
271 817,45 € ISPO spol s r. o., inžinierske stavby Banskobystrický samosprávny kraj
30. November 2023
Zmluva o poskytnutí služieb
1612/2023/RUBBSK
8 960,00 € Orlica s.r.o. Banskobystrický samosprávny kraj
30. November 2023
Zmluva o spolupráci pri realizácii projektu č.1642/2023/KP
1642/2023/KP
10 000,00 € HITCHHIKER Cinema, s. r. o. Banskobystrický samosprávny kraj
30. November 2023
Zmluva č. 1630/2023/ODDDO o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2023
1630/2023/ODDDO
500,00 € KOSTOLISKO OZ Banskobystrický samosprávny kraj
30. November 2023
Zmluva č. 1631/2023/ODDDO o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2023
1631/2023/ODDDO
1 000,00 € Dlhý, široký a bystrozraký Banskobystrický samosprávny kraj
30. November 2023
Zmluva č. 1632/2023/ODDDO o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2023
1632/2023/ODDDO
3 500,00 € ŠPORTOM PRE VŠETKÝCH Banskobystrický samosprávny kraj
30. November 2023
Zmluva o nájme č. 1633/2023/ODDVSP
Zmluva 1633/2023/ODDVSP
2 015,40 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Banskobystrický samosprávny kraj
29. November 2023
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O NFP Č. IROP-Z-302071BZT2-76-80 zo dňa 2.11.2022
IROP-Z-302071BZT2-76-80
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Banskobystrický samosprávny kraj
29. November 2023
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O NFP č. IROP-Z-302071BZT1-76-80 zo dňa 10.1.2023
IROP-Z-302071BZT1-76-80
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Banskobystrický samosprávny kraj
29. November 2023
DODATOK Č.1 k ZMLUVE O NFP č. IROP-Z-302071BZT2-76-80 zo dňa 02.11.2022
ROP-Z-302071BZT2-76-80
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Banskobystrický samosprávny kraj
28. November 2023
DODATOK č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. OPĽZ/12/2021
OPĽZ/12/2021
0,00 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Banskobystrický samosprávny kraj
27. November 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo na zhotovenie diela s názvom: „Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 okr. VK - II. etapa“
254(1489/2022/ODDIPVIS)
9 517 360,25 € Skanska SK a.s. Banskobystrický samosprávny kraj
27. November 2023
Zmluva č. 1539/2023/ODDDO o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2023
1539/2023/ODDDO
500,00 € Športový klub Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica Banskobystrický samosprávny kraj