Centrálny register zmlúv

Banskobystrický samosprávny kraj

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Jún 2023
Zmluva č. 868/2023/ODDDO o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2023
868/2023/ODDDO
350,00 € Športový klub CVČ Brusno pri ZŠ s MŠ Brusno Banskobystrický samosprávny kraj
7. Jún 2023
Zmluva č. 851/2023/ODDDO o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2023
851/2023/ODDDO
350,00 € MiKKoV Banskobystrický samosprávny kraj
7. Jún 2023
Zmluva č. 842/2023/ODDDO o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2023
842/2023/ODDDO
400,00 € CCCBBB Banskobystrický samosprávny kraj
7. Jún 2023
Zmluva č. 866/2023/ODDDO o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2023
866/2023/ODDDO
350,00 € Školský volejbalový klub TATRAN Banská Bystrica, o. z. Banskobystrický samosprávny kraj
7. Jún 2023
Zmluva č. 841/2023/ODDDO o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2023
841/2023/ODDDO
400,00 € Arkona SK Banskobystrický samosprávny kraj
7. Jún 2023
Zmluva o dielo č.1182/2023/RUBBSK
1182/2023/RUBBSK
29 400,00 € value4you, s.r.o. Banskobystrický samosprávny kraj
7. Jún 2023
Zmluva o spolupráci
928/2023/ODDC
5 000,00 € Obec Brusno Banskobystrický samosprávny kraj
7. Jún 2023
Zmluva č. 941/2023/ODDDO o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2023
941/2023/ODDDO
454,00 € OZ WANTED tanečná škola Banskobystrický samosprávny kraj
7. Jún 2023
Zmluva o spolupráci
927/2023/PRBBSK
5 500,00 € Obec Budča Banskobystrický samosprávny kraj
7. Jún 2023
Zmluva č. 1096/2023/ODDDO o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2023
1096/2023/ODDDO
1 000,00 € Obec Gemerský Sad Banskobystrický samosprávny kraj
7. Jún 2023
Zmluva č. 1090/2023/ODDDO o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2023
1090/2023/ODDDO
2 500,00 € Mesto Revúca Banskobystrický samosprávny kraj
7. Jún 2023
Zmluva č. 1104/2023/ODDDO o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2023
1104/2023/ODDDO
1 000,00 € Obec Ratkovské Bystré Banskobystrický samosprávny kraj
7. Jún 2023
Zmluva č. 1094/2023/ODDDO o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2023
1094/2023/ODDDO
1 000,00 € Obec Držkovce Banskobystrický samosprávny kraj
7. Jún 2023
Zmluva č. 1101/2023/ODDDO o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2023
1101/2023/ODDDO
1 000,00 € Obec Muránska Lehota Banskobystrický samosprávny kraj
7. Jún 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo
107(1787/2021/ODDVOI)
3 162 122,69 € SOAR sk, a.s. Banskobystrický samosprávny kraj
7. Jún 2023
Zmluva č. 389/2023/ODDDO o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2023
389/2023/ODDDO
800,00 € OZ FLAUTOKRUHY Banskobystrický samosprávny kraj
7. Jún 2023
Zmluva č. 394/2023/ODDDO o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2023
394/2023/ODDDO
800,00 € Obec Baďan Banskobystrický samosprávny kraj
7. Jún 2023
Zmluva č. 395/2023/ODDDO o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2023
395/2023/ODDDO
700,00 € Obec Ilija Banskobystrický samosprávny kraj
7. Jún 2023
Zmluva č. 396/2023/ODDDO o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2023
396/2023/ODDDO
700,00 € Obec Kozelník Banskobystrický samosprávny kraj
7. Jún 2023
Zmluva č. 397/2023/ODDDO o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2023
397/2023/ODDDO
700,00 € Obec Podhorie Banskobystrický samosprávny kraj