Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
4.
Máj
2022
Zmluva č. 322 0176 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka
Z10-22
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Dolné Dubové
21.
Apríl
2022
Zmluva o dielo č. 03/2022 - ZMENY A DOPLNKY 01/2022 Územného plánu obce Dolné Dubové
Z9-22
1 800,00 € Ing. arch. Eva Krupová Obec Dolné Dubové
16.
Máj
2022
Zmluva o výpožičke majetku obce
Z11-22
0,00 € Telovýchovná jednota Družstevník Dolné Dubové Obec Dolné Dubové
16.
Máj
2022
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Dolné Dubové v roku 2022
Z12-22
4 000,00 € Telovýchovná jednota Družstevník Dolné Dubové Obec Dolné Dubové
19.
Máj
2022
Zmluva č. 2022/OBC/R/K/TT/0466 o poskytnutí účelovej dotácie
Z13-22
700,00 € Trnavský samosprávny kraj Obec Dolné Dubové
19.
Máj
2022
Zmluva č. 2022/OBC/R/K/TT/0467 o poskytnutí účelovej dotácie
Z14-22
700,00 € Trnavský samosprávny kraj Obec Dolné Dubové