Centrálny register zmlúv

Obec Dolné Dubové

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Apríl 2024
Príkazná zmluva č. 104 VO/01/2024/PL-KS
Z9-24
300,00 € Komunal - servis s.r.o. Obec Dolné Dubové
22. Marec 2024
Zmluva č. 324 0166 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO
Z8-24DPO
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Dolné Dubové
12. Február 2024
Dodatok č. 2 - SOÚ
Z7-24 Dodatok č. 2 - SOÚ
0,00 € Spoločný obecný úrad Obec Dolné Dubové
31. Január 2024
DODATOK K ZMLUVE č. S00T100015 o zvoze a skládkovaní odpadu
Z6-24FCC
0,00 € FCC Trnava, s.r.o. Obec Dolné Dubové
24. Január 2024
Zmluva o pripojení elektrického zariadenia
Z5-24
0,00 € Západoslovenská distribučná Obec Dolné Dubové
18. Január 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Dolné Dubové v roku 2024
Z2-24 Dolnodubovčan
600,00 € Združenie Dolnodubovčan Obec Dolné Dubové
18. Január 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Dolné Dubové v roku 2024
Z3-24MOZP
500,00 € MOZP Obec Dolné Dubové
18. Január 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Dolné Dubové v roku 2024
Z4-24 Jastrab
250,00 € PZ Jastrab Obec Dolné Dubové
8. Január 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Dolné Dubové v roku 2024
Z01-24
7 000,00 € Telovýchovná jednota Obec Dolné Dubové
3. Január 2024
Darovacia zmluva č. ZM-61-23-1-00428-00010
Z27-23
10 000,00 € JAVYS, a.s. Jaslovské Bohunice Obec Dolné Dubové
8. December 2023
Dohoda č. 23/08/010/45
Z25-23UPSVR
0,00 € UPSVR Obec Dolné Dubové
8. December 2023
Zmluva o dodávke elektriny
Z26-23
0,00 € Magna Energia a.s. Obec Dolné Dubové
27. September 2023
Kúpna zmluva
Z24-23Bobek
6 020,00 € Štefan a Mária Bobekoví Obec Dolné Dubové
19. September 2023
Dodatok č. 1 k zmluve č. OV/039/2020
K039-23
0,00 € Michal Nádaský Obec Dolné Dubové
19. September 2023
Dodatok č. 1 k zmluve č. OV/183/2021
K183-23
0,00 € Anna Nádaská Obec Dolné Dubové
7. September 2023
Zámenná zmluva
Z23-23Brezinová
1 600,00 € Romana Obec Dolné Dubové
7. September 2023
Dodatok č. 1 k zmluve č. OV/188/2021
K188-23
0,00 € Ing. Tomáš Selniekovič Obec Dolné Dubové
5. September 2023
Darovacia zmluva č.p.: SITB-OO2-2023/001174-022
Z21-23 MV SR
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Obec Dolné Dubové
5. September 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19/CKF/2023
Z22-23
3 000,00 € Trnavský samosprávny kraj Obec Dolné Dubové
5. September 2023
Dodatok č. 1 k zmluve č. OV/099/2020
K099-23
0,00 € Anton lackovič Obec Dolné Dubové