Centrálny register zmlúv

Obec Dolné Dubové

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. Júl 2022
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení oddeleného zberu elektroodpadu, batérií a akumulátorov prostredníctvom stacionárnych kontajnerov
Z22-22
0,00 € ASEKOL SK s.r.o. Obec Dolné Dubové
24. Október 2022
Zmluva o budúcej zmluve o odplatnom prevode vlastníckeho práva a prevzatí záväzku
Z37-22
1,00 € Breza s.r.o. Obec Dolné Dubové
22. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí technického zariadenia na rozmnožovacie služby a o servisnej činnosti číslo FF 204-22-017
FF 204-22-017 - Z18-22
2 424,00 € CBC Slovakia s.r.o. Obec Dolné Dubové
23. August 2022
Dohoda o financovaní zmien a doplnkov územného plánu obce Dolné Dubové
Z32-22
2 430,00 € Damaškovič s.r.o. Obec Dolné Dubové
16. August 2022
Zmluva o dielo
Z28-22
300,00 € Daniel Kravec Obec Dolné Dubové
24. Jún 2022
Zámenná zmluva Z20-22
Z20-22
0,00 € Danka Ilavská Obec Dolné Dubové
4. Máj 2022
Zmluva č. 322 0176 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka
Z10-22
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Dolné Dubové
27. December 2022
Príloha č. 1 k Zmluve č. ZSE2311201813
Z41-22
0,00 € ENVI-PAK, s.r.o. Obec Dolné Dubové
8. Júl 2022
DODATOK K ZMLUVE č. S00T100015 o zvoze a skládkovaní odpadu
Z21-22
0,00 € FCC Trnava, s.r.o. Obec Dolné Dubové
5. Október 2022
DODATOK K ZMLUVE č. S00T100015 o zvoze a skládkovaní odpadu
Z34-22
0,00 € FCC Trnava, s.r.o. Obec Dolné Dubové
27. December 2022
DODATOK K ZMLUVE č. S00T100015 o zvoze a skládkovaní odpadu
Z42-22
0,00 € FCC Trnava, s.r.o. Obec Dolné Dubové
28. Júl 2022
Zmluva o zbere, preprave a zneškodňovaní vybraných zložiek komunálnych odpadov č.22061505
Z24-22
208,00 € Fidelity Trade s.r.o. Obec Dolné Dubové
16. August 2022
Zmluva o dielo
Z29-22
300,00 € František Kosír Obec Dolné Dubové
21. Apríl 2022
Zmluva o dielo č. 03/2022 - ZMENY A DOPLNKY 01/2022 Územného plánu obce Dolné Dubové
Z9-22
1 800,00 € Ing. arch. Eva Krupová Obec Dolné Dubové
14. Júl 2022
DODATOK č. 1 k Zmluve o dielo č. 03/2022 - ZMENY A DOPLNKY 01/2022 Územného plánu obce Dolné Dubové
Z23-22
2 800,00 € Ing. arch. Eva Krupová Obec Dolné Dubové
1. December 2022
Darovacia zmluva č. ZM-61-22-1-00367-00010
Z40-22
10 000,00 € JAVYS, a.s. Jaslovské Bohunice Obec Dolné Dubové
24. Jún 2022
Zámenná zmluva Z19-22
Z19-22
0,00 € Matilda Lukačovičová Obec Dolné Dubové
16. August 2022
Zmluva o dielo
Z30-22
600,00 € Michal Štofej Obec Dolné Dubové
1. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Dolné Dubové v roku 2022
Z16-22
300,00 € MO zdravotne postihnutých v Dechticiach Obec Dolné Dubové
22. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí audítorských služieb
Z17-22
1 500,00 € N.M.-Audit, spol. s r. o. Obec Dolné Dubové