Centrálny register zmlúv

Obec Dolné Dubové

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Máj 2023
Zmluva č. 3230164
Z8-23
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Dolné Dubové
10. Máj 2023
DODATOK K ZMLUVE č. S00T100015 o zvoze a skládkovaní odpadu
Z9-23
0,00 € FCC Trnava, s.r.o. Obec Dolné Dubové
28. Apríl 2023
Zmluva č. 323 0164
Z7-23
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Dolné Dubové
27. Apríl 2023
Dodatok č. 11 k zmluve č. OV/3/2005
Z4-23
1,36 € Obec Jaslovské Bohunice Obec Dolné Dubové
27. Apríl 2023
Zmluva o poskytovaní služieb č.16/03/20231.4.2023
Z5-23
0,00 € Firecontrol Obec Dolné Dubové
27. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-512-00603
Z6-23
3 500,00 € Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava Obec Dolné Dubové
27. Apríl 2023
Dohoda o poskytnutí finančného prostriedku
Z7-23
0,00 € Úrad práce, soc. vecí a rodiny Trnava Obec Dolné Dubové
24. Február 2023
Zmluva o výpožičke majetku obce
Z43-22
0,00 € OZ Dolnodubovčan Obec Dolné Dubové
24. Február 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Dolné Dubové v roku 2022
Z1-23
250,00 € PZ Jastrab Obec Dolné Dubové
24. Február 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Dolné Dubové v roku 2022
Z2-23
300,00 € MOZP Obec Dolné Dubové
24. Február 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Dolné Dubové v roku 2022
Z3-23
0,00 € TJ Družstevník Obec Dolné Dubové
27. December 2022
Kúpna zmluva
Z39-22
7 891,91 € Rímskokatolícka cirkev, farnosť Dolné Dubové Obec Dolné Dubové
27. December 2022
Príloha č. 1 k Zmluve č. ZSE2311201813
Z41-22
0,00 € ENVI-PAK, s.r.o. Obec Dolné Dubové
27. December 2022
DODATOK K ZMLUVE č. S00T100015 o zvoze a skládkovaní odpadu
Z42-22
0,00 € FCC Trnava, s.r.o. Obec Dolné Dubové
1. December 2022
Darovacia zmluva č. ZM-61-22-1-00367-00010
Z40-22
10 000,00 € JAVYS, a.s. Jaslovské Bohunice Obec Dolné Dubové
24. Október 2022
Zmluva o budúcej zmluve o odplatnom prevode vlastníckeho práva a prevzatí záväzku
Z37-22
1,00 € Breza s.r.o. Obec Dolné Dubové
24. Október 2022
Mandátna zmluva
Z38-22
1 500,00 € T-Team, s.r.o. Obec Dolné Dubové
5. Október 2022
DODATOK K ZMLUVE č. S00T100015 o zvoze a skládkovaní odpadu
Z34-22
0,00 € FCC Trnava, s.r.o. Obec Dolné Dubové
5. Október 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Dolné Dubové v roku 2023
Z35-22
250,00 € Poľovnícke združenie Jastrab Obec Dolné Dubové
5. Október 2022
Dohoda č. 22/08/010/11
Z36-22
0,00 € Úrad práce, soc. vecí a rodiny Trnava Obec Dolné Dubové