Centrálny register zmlúv

Regionálny úrad školskej správy, Bratislava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Apríl 2024
Zmluva o usporiadaní a spolufinancovaní okresného alebo krajského kola predmetovej olympiády alebo postupovej súťaže pre súťažiacich základných a stredných škôl v územnej pôsobnosti Regionálneho úradu školskej správy v Bratislave v roku 2024
RUSSBA/2024/OKHK/BA4/004
370,00 € Základná umelecká škola Jozefa Kresánka Regionálny úrad školskej správy, Bratislava
15. Apríl 2024
Zmluva o usporiadaní a spolufinancovaní okresného alebo krajského kola predmetovej olympiády, postupovej súťaže alebo školskej športovej súťaže pre súťažiacich základných škôl alebo stredných škôl v územnej pôsobnosti RÚŠS v Bratislave v roku 2024
RUSSBA/2024/B3x3/SC/003
500,00 € Základná škola Milana Rastislava Štefánika Regionálny úrad školskej správy, Bratislava
11. Apríl 2024
Zmluva o organizovaní a spolufinancovaní Celoštátnej speváckej súťaže detí a mládeže v interpretácii slovenskej ľudovej piesne "Slávik Slovenska" v roku 2024
RÚŠSBA/2024/0501/CS13
8 250,00 € Občianske združenie Slávik Slovenska Regionálny úrad školskej správy, Bratislava
11. Apríl 2024
Zmluva o organizovaní a spolufinancovaní Biblickej olympiády z evanjelického a. v. náboženstva a náboženskej výchovy 2024
RÚŠSBA/2024/0501/CS2
2 605,00 € Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku Regionálny úrad školskej správy, Bratislava
10. Apríl 2024
Zmluva o usporiadaní a spolufinancovaní okresného kola alebo krajského kola predmetovej olympiády, postupovej súťaže alebo školskej športovej súťaže pre súťažiacich základných škôl alebo stredných škôl v územnej pôsobnosti RÚŠS v Ba v roku 2024
RUSSBA/2024/KKB/ch/005
800,00 € Gymnázium Regionálny úrad školskej správy, Bratislava
10. Apríl 2024
Zmluva o usporiadaní a spolufinancovaní okresného alebo krajského kola predmetovej olympiády alebo postupovej súťaže pre súťažiacich základných a stredných škôl v územnej pôsobnosti Regionálneho úradu školskej správy v Bratislave v roku 2024
RUSSBA/2024/KKHK1/019
900,00 € Spojená škola Regionálny úrad školskej správy, Bratislava
10. Apríl 2024
Zmluva o usporiadaní a spolufinancovaní okresného kola predmetovej olympiády alebo postupovej súťaže pre súťažiacich základných a stredných škôl v územnej pôsobnosti Regionálneho úradu školskej správy v Bratislave v roku 2024
RUSSBA/2024/OKMO/MA/010
400,00 € Centrum voľného času Regionálny úrad školskej správy, Bratislava
9. Apríl 2024
Zmluva o usporiadaní a spolufinancovaní okresného alebo krajského kola predmetovej olympiády alebo postupovej súťaže pre súťažiacich základných a stredných škôl v územnej pôsobnosti Regionálneho úradu školskej správy v Bratislave v roku 2024
RUSSBA/2024/OKHK/BA2/002
900,00 € Základná škola Regionálny úrad školskej správy, Bratislava
9. Apríl 2024
Zmluva o usporiadaní a spolufinancovaní okresného alebo krajského kola predmetovej olympiády alebo postupovej súťaže pre súťažiacich základných a stredných škôl v územnej pôsobnosti Regionálneho úradu školskej správy v Bratislave v roku 2024
RUSSBA/2024/OKHK/MA/008
600,00 € Centrum voľného času Regionálny úrad školskej správy, Bratislava
9. Apríl 2024
Zmluva o usporiadaní a spolufinancovaní okresného alebo krajského kola predmetovej olympiády alebo postupovej súťaže pre súťažiacich základných a stredných škôl v územnej pôsobnosti Regionálneho úradu školskej správy v Bratislave v roku 2024
RUSSBA/2024/OKHK/PK/007
800,00 € Základná škola Regionálny úrad školskej správy, Bratislava
9. Apríl 2024
Zmluva o usporiadaní a spolufinancovaní okresného kola alebo krajského kola predmetovej olympiády alebo postupovej súťaže pre súťažiacich základných škôl alebo stredných škôl v územnej pôsobnosti Regionálneho úradu školskej správy v Bratislave v roku 2024
RUSSBA/2024/OK5/SFP/ZS/ch+d/002
1 425,00 € Základná škola Regionálny úrad školskej správy, Bratislava
9. Apríl 2024
Zmluva o usporiadaní a spolufinancovaní okresného alebo krajského kola predmetovej olympiády alebo postupovej súťaže pre súťažiacich základných a stredných škôl v územnej pôsobnosti Regionálneho úradu školskej správy v Bratislave v roku 2024
RUSSBA/2024/OKChO/BA1/001
500,00 € ZŠ s MŠ Milana Hodžu Regionálny úrad školskej správy, Bratislava
9. Apríl 2024
Zmluva o organizovaní a spolufinancovaní Celoslovenskej výtvarno-literárnej súťaže pre žiakov základných škôl, základných umeleckých škôl a detských domovov "Farebný svet - Coloriskere luma" v roku 2024
RÚŠSBA/2024/0501/CS11
900,00 € Romano kher - Rómsky dom Regionálny úrad školskej správy, Bratislava
28. Marec 2024
Zmluva o usporiadaní a spolufinancovaní okresného alebo krajského kola predmetovej olympiády alebo postupovej súťaže pre súťažiacich základných a stredných škôl v územnej pôsobnosti Regionálneho úradu školskej správy v Bratislave v roku 2024
RUSSBA/2024/OKChO/BA5/008
500,00 € Základná škola Regionálny úrad školskej správy, Bratislava
28. Marec 2024
Zmluva o usporiadaní a spolufinancovaní okresného alebo krajského kola predmetovej olympiády alebo postupovej súťaže pre súťažiacich základných a stredných škôl v územnej pôsobnosti Regionálneho úradu školskej správy v Bratislave v roku 2024
RUSSBA/2024/OKChO/PK/005
450,00 € Základná škola Jána Kupeckého Regionálny úrad školskej správy, Bratislava
28. Marec 2024
Zmluva o usporiadaní a spolufinancovaní okresného kola predmetovej olympiády alebo postupovej súťaže pre súťažiacich základných a stredných škôl v územnej pôsobnosti Regionálneho úradu školskej správy v Bratislave v roku 2024
RUSSBA/2024/OKChO/SC/006
300,00 € Gymnázium Antona Bernoláka Regionálny úrad školskej správy, Bratislava
28. Marec 2024
Zmluva o usporiadaní a spolufinancovaní okresného kola alebo krajského kola predmetovej olympiády alebo postupovej súťaže pre súťažiacich základných škôl alebo stredných škôl v územnej pôsobnosti Regionálneho úradu školskej správy v Bratislave v roku 2024
RUSSBA/2024/OKST/SC/001
580,00 € Základná škola Regionálny úrad školskej správy, Bratislava
27. Marec 2024
Zmluva o organizovaní a spolufinancovaní Celoslovenskej súťaže v umeleckej tvorbe žiakov základných a stredných škôl "Supertrieda" v roku 2024
RÚŠSBA/2024/0501/CS10
20 000,00 € Občianske združenie Supertrieda Regionálny úrad školskej správy, Bratislava
27. Marec 2024
Zmluva o usporiadaní a spolufinancovaní okresného alebo krajského kola predmetovej olympiády alebo postupovej súťaže pre súťažiacich základných a stredných škôl v územnej pôsobnosti Regionálneho úradu školskej správy v Bratislave v roku 2024
RUSSBA/2024/OKHK/BA3/003
750,00 € Centrum voľného času Regionálny úrad školskej správy, Bratislava
27. Marec 2024
Zmluva o usporiadaní a spolufinancovaní okresného kola alebo krajského kola predmetovej olympiády alebo postupovej súťaže pre súťažiacich základných škôl alebo stredných kôl v územnej pôsobnosti Regionálneho úradu školskej správy v Bratislave v roku 2024
RUSSBA/2024/OK4/SFZ/ZS/ch+d/001
860,00 € Základná škola Regionálny úrad školskej správy, Bratislava