Centrálny register zmlúv

Regionálny úrad školskej správy, Banská Bystrica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Júl 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
RÚŠS-BB-109/24
0,00 € O2 Slovakia, s.r.o. Regionálny úrad školskej správy, Banská Bystrica
10. Jún 2024
Zmluva o zabezpečení a financovaní prepravy žiakov základných škôl Banskobystrického kraja na "Super finále v školskom športe 2024"
RÚŠS-BB-108/24
1 200,00 € Základná škola Regionálny úrad školskej správy, Banská Bystrica
31. Máj 2024
Rámcová zmluva o vykonávaní činnosti vo verejnom obstarávaní prostredníctvom odborného garanta na verejné obstarávanie
RÚŠS-BB-107/24
0,00 € AIOLOS Consulting s.r.o. Regionálny úrad školskej správy, Banská Bystrica
24. Máj 2024
Zmluva o zabezpečení, realizácii a financovaní súťaží žiakov škôl a školských zariadení v školskom roku 2023/2024
RÚŠS-BB-106/24
4 500,00 € Základná škola J. A. Komenského Regionálny úrad školskej správy, Banská Bystrica
10. Máj 2024
Zmluva o zabezpečení, realizácii a financovaní súťaží žiakov škôl a školských zariadení v školskom roku 2023/2024
RÚŠS-BB-104/24
2 000,00 € Základná škola J. A. Komenského Regionálny úrad školskej správy, Banská Bystrica
3. Máj 2024
Zmluva o zabezpečení, realizácii a financovaní súťaží žiakov škôl a školských zariadení v školskom roku 2023/2024
RÚŠS-BB-102/24
2 000,00 € Základná škola s materskou školou Regionálny úrad školskej správy, Banská Bystrica
3. Máj 2024
Zmluva o zabezpečení, realizácii a financovaní súťaží žiakov škôl a školských zariadení v školskom roku 2023/2024
RÚŠS-BB-103/24
1 800,00 € Základná škola Janka Francisciho Rimavského Regionálny úrad školskej správy, Banská Bystrica
26. Apríl 2024
Zmluva o zabezpečení, realizácii a financovaní súťaží žiakov škôl a školských zariadení v školskom roku 2023/2024
RÚŠS-BB-100/24
1 500,00 € Základná škola s materskou školou Regionálny úrad školskej správy, Banská Bystrica
17. Apríl 2024
Zmluva o zabezpečení, realizácii a financovaní súťaží žiakov škôl a školských zariadení v školskom roku 2023/2024
RÚŠS-BB-097/24
7 000,00 € Základná škola s materskou školou Regionálny úrad školskej správy, Banská Bystrica
17. Apríl 2024
Zmluva o zabezpečení, realizácii a financovaní súťaží žiakov škôl a školských zariadení v školskom roku 2023/2024
RÚŠS-BB-098/24
2 000,00 € Základná škola s materskou školou Regionálny úrad školskej správy, Banská Bystrica
10. Apríl 2024
Zmluva o krátkodobom nájme majetku štátu
RÚŠS-BB-101/24
495,00 € Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave Regionálny úrad školskej správy, Banská Bystrica
10. Apríl 2024
Zmluva o zabezpečení, realizácii a financovaní súťaží žiakov škôl a školských zariadení v školskom roku 2023/2024
RÚŠS-BB-096/24
1 270,00 € Základná škola Regionálny úrad školskej správy, Banská Bystrica
9. Apríl 2024
Zmluva o zabezpečení, realizácii a financovaní súťaží žiakov škôl a školských zariadení v školskom roku 2023/2024
RÚŠS-BB-095/24
1 100,00 € Gemersko-malohontské osvetové stredisko Regionálny úrad školskej správy, Banská Bystrica
27. Marec 2024
Zmluva o zabezpečení, realizácii a financovaní súťaží žiakov škôl a školských zariadení v školskom roku 2023/2024
RÚŠS-BB-086/24
4 550,00 € Konzervatórium Jána Levoslava Bellu Regionálny úrad školskej správy, Banská Bystrica
27. Marec 2024
Zmluva o zabezpečení, realizácii a financovaní súťaží žiakov škôl a školských zariadení v školskom roku 2023/2024
RÚŠS-BB-088/24
6 400,00 € Základná umelecká škola Jána Cikkera Regionálny úrad školskej správy, Banská Bystrica
27. Marec 2024
Zmluva o zabezpečení, realizácii a financovaní súťaží žiakov škôl a školských zariadení v školskom roku 2023/2024
RÚŠS-BB-094/24
7 500,00 € Reedukačné centrum Čerenčany Regionálny úrad školskej správy, Banská Bystrica
26. Marec 2024
Zmluva o zabezpečení, realizácii a financovaní súťaží žiakov škôl a školských zariadení v školskom roku 2023/2024
RÚŠS-BB-085/24
1 300,00 € Špeciálna základná škola Regionálny úrad školskej správy, Banská Bystrica
26. Marec 2024
Zmluva o zabezpečení, realizácii a financovaní súťaží žiakov škôl a školských zariadení v školskom roku 2023/2024
RÚŠS-BB-093/24
6 200,00 € Odborné učilište internátne Regionálny úrad školskej správy, Banská Bystrica
26. Marec 2024
Zmluva o zabezpečení, realizácii a financovaní súťaží žiakov škôl a školských zariadení v školskom roku 2023/2024
RÚŠS-BB-090/24
2 210,00 € Krajská knižnica Ľudovíta Štúra Regionálny úrad školskej správy, Banská Bystrica
22. Marec 2024
Zmluva o zabezpečení, realizácii a financovaní súťaží žiakov škôl a školských zariadení v školskom roku 2023/2024
RÚŠS-BB-087/24
7 500,00 € Stredná odborná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna Regionálny úrad školskej správy, Banská Bystrica