Dodatok č. 1 k Dohode č. 21/29/054/400 o poskytnutí finančného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodnených UoZ v rámci projektu „Chyť sa svojej šance“- Opatrenie č. 3 podľa § 54 ods. 1 písm. c) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti


Identifikácia dodatku

Číslo dodatku:21/29/054/400-D1
Obstarávateľ:Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec
Dodávateľ:Tom-food, s. r. o.
Názov dodatku:Dodatok č. 1 k Dohode č. 21/29/054/400 o poskytnutí finančného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodnených UoZ v rámci projektu „Chyť sa svojej šance“- Opatrenie č. 3 podľa § 54 ods. 1 písm. c) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
Poznámka:
      Zobrazenia: 0x