Dodatok č.1 k dohode č.21/40/054/212 o poskytnutí finančných príspevkov na podporu mentorovaného zapracovania ako súčasti pracovného pomeru znevýhodneného UoZ* podľa §8 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých záko


Identifikácia dodatku

Číslo dodatku:Dodatok č.1 k D 21/40/054/212
Obstarávateľ:Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
Dodávateľ:Katarína Petríková - COLONIA BAR
Názov dodatku:Dodatok č.1 k dohode č.21/40/054/212 o poskytnutí finančných príspevkov na podporu mentorovaného zapracovania ako súčasti pracovného pomeru znevýhodneného UoZ* podľa §8 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých záko
Poznámka:
      Zobrazenia: 0x