Centrálny register zmlúv

Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Apríl 2024
DOHODA O ZRÁŽKACH ZO MZDY
CZ 01385/2024
0,00 € Mgr. Eva Kluková Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
23. Február 2024
Poistná zmluva na diaľku "Automat"
CZ 00615/2024
624,87 € KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
15. Február 2024
Dohoda o vykonaní študentskej stáže
CZ 486/2024, CZ 487/2024, CZ 491/2024, CZ 493/2024, CZ 494/2024, CZ 495/2024, CZ 496/2024, CZ 497/2024
0,00 € Bc. Dávid Školník, Kristián Kajanovič, Bc. Ľuboš Búžik, Silvia Ďubeková, Stela Kučáková, Bc. Veronika Blatnická, Veronika-Klára Ferencová, Vanesa Sabolová Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
15. December 2023
Zmluva o vykonávaní pomocných prác
Spr 266/2023
0,00 € Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Bratislava Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
21. December 2023
Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby
Spr 241/2023 – 1
17 064,00 € VNET a.s. Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
21. December 2023
Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby
Spr 241/2023 – 2
3 672,00 € VNET a.s. Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
21. December 2023
Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby
Spr 241/2023 – 3
13 880,16 € VNET a.s. Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
22. December 2023
Zmluva o spolupráci
Spr 274/2023
0,00 € Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
15. December 2023
Poistná zmluva na diaľku "AUTOMAT"
Spr 261/2023
1 449,74 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
29. November 2023
Zmluva o spolupráci
Spr 247/2023
0,00 € Up Déjeuner, s. r. o. Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
16. November 2023
Dohoda o zrážkach zo mzdy
Spr 377/2022
Doplnená
0,00 € Lenka Létalová, Mgr. Dagmar Haberlandová, JUDr. Martin Hlinka, Ivan Horváth, Mgr. Ing. Jarmila Jendrušáková, Mgr. Miroslava Krivošíková MBA., Ivan Mišík, Marek Pottmann, Mgr. Alica Smolíčková, Nicolas Szenczi, Mgr. Veronika Valeková, LLB, Bc. Ivo Zlámal Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
16. Október 2023
RÁMCOVÁ ZMLUVA NA VYTVORENIE WEBOVÉHO PORTÁLU
Spr 170/2023
77 880,00 € CreativeSites, s.r.o. Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
13. Október 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
Spr 303/2022
1 307 537,50 € Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
28. September 2023
ZMLUVA O UŽÍVANÍ PRÁVNEHO INFORMAČNÉHO SYSTÉMU BECK-ONLINE
Spr 201/2023
26 724,00 € Nakladatelství C. H. Beck, s. r. o. Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
21. September 2023
POISTNÁ ZMLUVA NA DIAĽKU „AUTOMAT”
Spr 184/2023
998,57 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
5. September 2023
Licenčná zmluva
Spr 177/2023
25 788,00 € Wolters Kluwer SR s. r. o. Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
25. August 2023
Rámcová zmluva o elektronickej registratúre
Spr 135/2023
Doplnená
73 089,60 € ICZ Slovakia a. s. Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
24. August 2023
RÁMCOVÁ ZMLUVA NA REVÍZIE A KONTROLY ELEKTRICKÝCH SPOTREBIČOV A ELEKTRICKÉHO RUČNÉHO NÁRADIA
Spr 164/2023
6 380,40 € BMT group s. r. o. Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
14. August 2023
Rámcová zmluva
Spr 134/2023
10 325,76 € Lamitec, spol. s r. o. Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
10. August 2023
Zmluva o poskytovaní elektronických online prameňov
Spr 159/2023
0,00 € Univerzitná knižnica v Bratislave Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky