Centrálny register zmlúv

Odvoz a likvidácia odpadu a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. Júl 2024
Zmluva o spolupráci - NAY GRAN FONDO Bratislava
77-10-24
1,00 € ELCOP Bratislava, s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
19. Júl 2024
Rámcová kúpna zmluva
81-12-24
12 264,00 € BORMIS, s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
12. Júl 2024
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme vecí č. 92-10-14 zo dňa 30.10.2014
92-10-14_U
0,00 € Bardusch-Bértextilia Kft. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
22. Apríl 2024
Rámcová dohoda pre poistenie zodpovednosti za enviromentálnu škodu
20-16-24
367 200,00 € Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
21. Máj 2024
Rámcová kúpna zmluva - Nákup licencií platformy Microsoft 365
55-11-24
86 012,28 € eSOLUTIONS s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
26. Máj 2024
Rámcová zmluva o dielo
60-50-24
52 008,00 € Weldastry, s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
22. Máj 2024
Zmluva o spolupráci - Retro RUN 2024
56-10-24
1,00 € SPORT RETRO, s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
4. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci - OLO ako partner na podujatí ČSOB Bratislava Marathon 2024
31-10-24
1,00 € BE COOL, s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
17. Marec 2024
Zmluva o budúcej zmluve
OST/1161/2023/BVS
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
11. Marec 2024
Zmluva o spolupráci
22-10-24
1,00 € UPRACME SLOVENSKO Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
11. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní služieb a výkone činností manažéra stavby "Modernizácia a ekologizácia ZEVO OLO"
21-11-24
12 540 000,00 € VÚEZ, a.s. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
3. Február 2024
Rámcová dohoda pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti
XX - 24
Doplnená
97 920,00 € Premium poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
3. Február 2024
Poistná zmluva
XX-24
97 920,00 € Premium poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
1. Február 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
7-14-24
0,00 € Benefit Systems Slovakia s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
1. Február 2024
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
8-14-24
0,00 € Advokátska kancelária JUDr. Henrich Dušek, s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
26. Január 2024
Zmluva o dielo
4-12-24
108 000,00 € HANES Slovakia, s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
28. November 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
153-12-23
0,00 € G&E Trading, a.s. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
20. December 2023
Zmluva
155-12-23
0,00 € SPP CNG s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
22. December 2023
Poistná zmluva
169-16-23
9 450,00 € Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
18. December 2023
Zmluva o spolupráci
162-10-23
1,00 € Správa telovýchovných a rekreačných zariadení HM SR BA Odvoz a likvidácia odpadu a.s.