Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Malacky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Máj 2024
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach
11_2024
853,50 € Otília Salayová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Malacky
9. Máj 2024
Dohoda o refundácii nákladov
SE-O12-2023/004270
5 202,12 € Ministerstvo vnútra SR Ústredie PSVR, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Malacky
6. Máj 2024
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
24/02/010/1
0,00 € Mesto Stupava Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Malacky
3. Máj 2024
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
24/02/060/55
6 882,44 € Peter Valovič - Pink - Psí salón Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Malacky
22. Apríl 2024
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach
10_2024
15 960,00 € Petra Dúnarová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Malacky
22. Apríl 2024
Dohoda §59, SZČO so ZP, ŠR
24/02/059/5
4 800,00 € Andrea Cintulová - PALANDA Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Malacky
16. Apríl 2024
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach
9_2024
2 204,60 € Pavol Stojka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Malacky
5. Apríl 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/02/060/54
9 418,10 € Autodiely Vincent, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Malacky
2. Apríl 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/02/060/9
2 354,52 € KONTADI SK, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Malacky
2. Apríl 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/02/060/43
4 709,05 € Poradenstvo Milara, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Malacky
2. Apríl 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/02/060/52
9 418,10 € Nikola Michalčíková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Malacky
2. Apríl 2024
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
24/02/060/53
8 590,12 € Vladimír Víťazka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Malacky
28. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/02/060/42
9 418,10 € Juraj Švára - AGB Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Malacky
28. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
24/02/060/38
4 709,05 € Eduard Vlašič - REŠTAURÁCIA BOCIAN Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Malacky
28. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/02/060/18
9 418,10 € Klub Lipka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Malacky
28. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/02/060/4
4 709,05 € MaM Consulting s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Malacky
28. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/02/060/46
9 418,10 € Mesto Malacky Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Malacky
28. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/02/060/48
9 418,10 € Húšek, spol. s r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Malacky
28. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
24/02/060/36
9 418,10 € Marcel Toth - MatMax Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Malacky
28. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
24/02/060/28
9 418,10 € Poláková Vlasta Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Malacky