Centrálny register zmlúv

Verejno-súkromné partnerstvo Južný Gemer

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Október 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
IROP-CLLD-P840-511-004-001
39 880,00 € Jajnekem, s.r.o. Verejno-súkromné partnerstvo Južný Gemer
22. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
IROP-CLLD-P840-512-005-002
28 999,20 € Obec Abovce Verejno-súkromné partnerstvo Južný Gemer
22. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
IROP-CLLD-P840-512-005-003
62 840,91 € Obec Včelince Verejno-súkromné partnerstvo Južný Gemer
16. Máj 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
IROP-CLLD-P840-512-006-001
10 735,80 € Obec Lenartovce Verejno-súkromné partnerstvo Južný Gemer
6. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
IROP-CLLD-P840-512-005-001
61 942,37 € Obec Rumince Verejno-súkromné partnerstvo Južný Gemer
26. Január 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
IROP-CLLD-P840-512-001-002
Doplnená
10 279,35 € Obec Štrkovec Verejno-súkromné partnerstvo Južný Gemer
19. Január 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
IROP-CLLD-P840-512-001-003
Doplnená
15 957,81 € Obec Kráľ Verejno-súkromné partnerstvo Južný Gemer
5. Apríl 2022
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
IROP-CLLD-P840-512-002-002
31 740,70 € Obec Štrkovec Verejno-súkromné partnerstvo Južný Gemer
29. Október 2021
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
IROP-CLLD-P840-512-002-001
Doplnená
31 712,72 € Obec Včelince Verejno-súkromné partnerstvo Južný Gemer