Centrálny register zmlúv

MAS ŠAFRÁN, o.z.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. November 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
IROP-Z-CLLD-Q181-511-001-011
101 825,00 € HYPROmill s.r.o. MAS ŠAFRÁN, o.z.
26. Október 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
IROP-Z-CLLD-Q181-511-001-010
Doplnená
42 492,50 € PROTEAK, s.r.o. MAS ŠAFRÁN, o.z.
14. September 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
IROP-Z-CLLD-Q181-511-001-008
200 400,00 € GM WELD s.r.o. MAS ŠAFRÁN, o.z.
16. Február 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
IROP-Z-CLLD-Q181-511-001-006
17 496,00 € TENIS klub 15, s.r.o. MAS ŠAFRÁN, o.z.
19. December 2022
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
IROP-Z-CLLD-Q181-511-001-004
Doplnená
31 146,00 € Jozef Kandra SHIP J&J MAS ŠAFRÁN, o.z.
19. December 2022
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
IROP-Z-CLLD-Q181-511-001-005
Doplnená
27 600,00 € PROTEAK, s.r.o. MAS ŠAFRÁN, o.z.
28. Október 2022
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku - IROP-Z-CLLD-Q181-512-002-008
IROP-Z-CLLD-Q181-512-002-008
Doplnená
27 654,86 € Obec Šarišská Trstená MAS ŠAFRÁN, o.z.
13. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
IROP-Z-CLLD-Q181-511-001-003
Zrušená
18 523,00 € Slovakia Pet Food, s.r.o. MAS ŠAFRÁN, o.z.
20. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
IROP-Z-CLLD-Q181-512-002-006
26 627,00 € Obec Demjata MAS ŠAFRÁN, o.z.
20. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
IROP-Z-CLLD-Q181-512-002-007
Doplnená
25 073,81 € Obec Proč MAS ŠAFRÁN, o.z.
20. December 2021
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
IROP-Z-CLLD-Q181-512-002-005
Doplnená
24 554,48 € Obec Pušovce MAS ŠAFRÁN, o.z.