Centrálny register zmlúv

MAS Hornohrad

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. December 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku IROP-CLLD-P792-512-004-027
IROP-CLLD-P792-512-004-027
Doplnená
39 823,34 € TILIA nezisková organizácia MAS Hornohrad
17. Október 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku IROP-CLLD-P792-511-005-025
IROP-CLLD-P792-511-005-025
Doplnená
91 048,27 € Greenmann s. r. o. MAS Hornohrad
7. September 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku IROP-CLLD-P792-512-006-026
IROP-CLLD-P792-512-006-026
Doplnená
34 430,68 € Obec Cinobaňa MAS Hornohrad
16. August 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku IROP-CLLD-P792-512-002-024
IROP-CLLD-P792-512-002-024
16 067,75 € Obec Cinobaňa MAS Hornohrad
16. August 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku IROP-CLLD-P792-512-002-023
IROP-CLLD-P792-512-002-023
17 079,72 € Obec Veľká Ves MAS Hornohrad
24. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku IROP-CLLD-P792-512-002-022
IROP-CLLD-P792-512-002-022
15 543,90 € Obec Rovňany MAS Hornohrad
12. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku IROP-CLLD-P792-512-006-021
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku_IROP-CLLD-P792-512-006-021
45 267,00 € Mesto Poltár MAS Hornohrad
27. Október 2022
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku IROP-CLLD-P792-512-004-020
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku_IROP-CLLD-P792-512-004-020
Doplnená
105 263,16 € Obec Cinobaňa MAS Hornohrad
8. September 2022
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku IROP-CLLD-P792-511-005-013
IROP-CLLD-P792-511-005-013
Zrušená
44 634,22 € RUSCONA s.r.o. MAS Hornohrad
11. August 2022
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku IROP-CLLD-P792-512-002-019
IROP-CLLD-P792-512-002-019
Doplnená
14 484,68 € Obec Krná MAS Hornohrad
31. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku IROP-CLLD-P792-512-002-016
IROP-CLLD-P792-512-002-016
Doplnená
11 996,14 € Obec Hradište MAS Hornohrad
31. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku IROP-CLLD-P792-512-002-017
IROP-CLLD-P792-512-002-017
Doplnená
14 915,68 € Obec Uhorské MAS Hornohrad
31. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku IROP-CLLD-P792-512-002-018
IROP-CLLD-P792-512-002-018
Doplnená
78 238,66 € Mesto Poltár MAS Hornohrad
12. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
IROP-CLLD-P792-512-006-015
Zrušená
34 390,00 € Mesto Poltár MAS Hornohrad
9. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku IROP-CLLD-P792-512-006-014
IROP-CLLD-P792-512-006-014
Doplnená
22 950,00 € Obec Uhorské MAS Hornohrad
28. December 2021
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
IROP-CLLD-P792-511-005-012
Doplnená
39 315,55 € RUSCONA s. r. o. MAS Hornohrad
28. September 2021
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
IROP-CLLD-P792-512-002-011
Doplnená
18 298,03 € Obec Málinec MAS Hornohrad
24. September 2021
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
IROP-CLLD-P792-512-002-008
14 785,52 € Obec Mládzovo MAS Hornohrad
24. September 2021
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
IROP-CLLD-P792-512-002-009
Doplnená
10 849,60 € Obec Uhorské MAS Hornohrad
24. September 2021
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku_IROP-CLLD-P792-512-002-010
Doplnená
42 590,10 € Obec Cinobaňa MAS Hornohrad