Dodatok č. 2 k Zmluve o zabezpečení údržby a SLA parametrov systému Centrálneho elektronického priečinka (IS CEP)


Dátum podpisu:26.02.2021
Dátum zverejnenia:26.02.2021 14:35
Dátum účinnosti:01.03.2021
Dátum platnosti do:31.08.2024
Suma na zmluve:1 523 162,40 €

Identifikácia dodatku

Číslo dodatku:2018/072-02
Obstarávateľ:Ministerstvo financií SR
Dodávateľ:DITEC, a.s.
Názov dodatku:Dodatok č. 2 k Zmluve o zabezpečení údržby a SLA parametrov systému Centrálneho elektronického priečinka (IS CEP)
Poznámka:Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to na obdobie 72 mesiacov, ktoré začína plynúť dňom nadobudnutia účinnosti Zmluvy
      Zobrazenia: 0x