Dodatok č. 1 k Dohode o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - Opatrenie č. 3B podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


Identifikácia dodatku

Číslo dodatku:20/29/54E/1069/D1
Obstarávateľ:Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec
Dodávateľ:ŽP - UDS 114, s.r.o.
Názov dodatku:Dodatok č. 1 k Dohode o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - Opatrenie č. 3B podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Poznámka:
      Zobrazenia: 0x