"Dodatok č. 1 k DOHODE č.20/35/54E/1251 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ –Opatrenie č.3B podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nesk. predp.


Identifikácia dodatku

Číslo dodatku:20/35/54E/1251
Obstarávateľ:Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
Dodávateľ: ABK REAL s.r.o.
Názov dodatku:"Dodatok č. 1 k DOHODE č.20/35/54E/1251 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ –Opatrenie č.3B podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nesk. predp.
Poznámka:
      Zobrazenia: 0x