Centrálny register zmlúv

Inšpektorát práce Nitra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. December 2013
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku
4065/2013
Doplnená
0,00 € MAGNA E.A., s.r.o. Inšpektorát práce Nitra
22. Január 2014
Dohoda o pristupeni k Rámcovej dohode o združenej dodávke elektriny
54936/2013
0,00 € MAGNA E.A., s.r.o. Inšpektorát práce Nitra
22. Január 2014
Zmluva o poskytovaní verejných elektronických komunikačných služieb
DSL131119123402
0,00 € Slovanet, a.s. Inšpektorát práce Nitra
22. Január 2014
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb_č. zmluvy B0166457, 6925065
B0166475
0,00 € Orange slovensko Inšpektorát práce Nitra
22. Január 2014
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb_č. zmluvy A4784652, 6924462
A4784652
0,00 € Orange slovensko Inšpektorát práce Nitra
22. Január 2014
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb_č. zmluvy B0182776, 6925078
0182776
0,00 € Orange slovensko Inšpektorát práce Nitra
22. Január 2014
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb_č. zmluvy B0842762, 6925218
B0842762
0,00 € Orange slovensko Inšpektorát práce Nitra
22. Január 2014
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb_č. zmluvy A3676506, 6925237
A3676506
0,00 € Orange slovensko Inšpektorát práce Nitra
22. Január 2014
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb_č. zmluvy A3676506, 6925229
A3676506, 6925229
0,00 € Orange slovensko Inšpektorát práce Nitra
22. Január 2014
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb_č. zmluvy B0425520, 6925198
B0425520, 6925198
0,00 € Orange slovensko Inšpektorát práce Nitra
22. Január 2014
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb_č. zmluvy B0953855, 6923234
B0953855, 6923234
0,00 € Orange slovensko Inšpektorát práce Nitra
22. Január 2014
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb_č. zmluvy B0182776, 6925093
B0182776, 6925093
0,00 € Orange slovensko Inšpektorát práce Nitra
22. Január 2014
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb_č. zmluvyB0182776,6925104
B0182776,6925104
0,00 € Orange slovensko Inšpektorát práce Nitra
22. Január 2014
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb_č. zmluvy A3676506,6925264
A3676506,6925264
0,00 € Orange slovensko Inšpektorát práce Nitra
22. Január 2014
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb_č. zmluvy B0182776, 6924281
B0182776, 6924281
0,00 € Orange slovensko Inšpektorát práce Nitra
22. Január 2014
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb_č. zmluvy A4806622, 6924479
A4806622, 6924479
0,00 € Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb_č. zmluvy A4806622, 6924479 Inšpektorát práce Nitra
22. Január 2014
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb_č. zmluvy B0425520, 6924225
B0425520, 6924225
0,00 € Orange slovensko Inšpektorát práce Nitra
22. Január 2014
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb_č. zmluvy A3676573, 6924218
A3676573, 6924218
0,00 € Orange slovensko Inšpektorát práce Nitra
22. Január 2014
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb_č. zmluvy B0182776, 6924456
B0182776, 6924456
0,00 € Orange slovensko Inšpektorát práce Nitra
22. Január 2014
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb_č. zmluvy B0425520, 6924498
B0425520, 6924498
0,00 € Orange slovensko Inšpektorát práce Nitra