Centrálny register zmlúv

Inšpektorát práce Nitra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Január 2013
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb_č. zmluvy B0425520 6061272
B0425520 6061272
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Inšpektorát práce Nitra
22. Január 2013
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb_č. zmluvy B0425520 6062264
B0425520 6062264
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Inšpektorát práce Nitra
22. Január 2013
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb_č. zmluvy B0182776 6062313
B0425520 6062313
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Inšpektorát práce Nitra
22. Január 2013
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb_č. zmluvy B0166475 6061092
B0166475 6061092
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Inšpektorát práce Nitra
22. Január 2013
Dodatok Ponuka E. Výhoda
5100013591
0,00 € ZSE Energia, a.s. Inšpektorát práce Nitra
7. August 2013
Kolektívna zmluva za rok 2013 Štátny zamestnanci
1/2013
0,00 € Inšpektorát práce Nitra Inšpektorát práce Nitra
7. August 2013
Kolektívna zmluva na rok 2013 verejný zamestnanci
2/2013
0,00 € Inšpektorát práce Nitra Inšpektorát práce Nitra
8. August 2013
Dodatok č.1
551-2035.757
0,00 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Viena Insurance Group Inšpektorát práce Nitra
28. August 2013
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
9904052821
Doplnená
0,00 € Slovak Telekom a.s. Inšpektorát práce Nitra
28. August 2013
Poistná zmluva číslo 80-2035.756
80-2035.756
Doplnená
0,00 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Inšpektorát práce Nitra
28. August 2013
Poistná zmluva Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla Poistenie súboru motorových vozidiel
3550114221
0,00 € KOOPERATIVA Vienna Insurance Group Inšpektorát práce Nitra
4. September 2013
Zmluva o vykonaní exekúcie
3/2013
0,00 € JUDr. Anetta Demešová Inšpektorát práce Nitra
11. September 2013
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb_č. zmluvy A3676506 6513579
A3676506 6513579
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Inšpektorát práce Nitra
11. September 2013
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb_č. zmluvy A4806622 6496508
A4806622 6496508
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Inšpektorát práce Nitra
11. September 2013
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb_č. zmluvy A6333454 6513507
A6333454 6513507
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Inšpektorát práce Nitra
11. September 2013
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb_č. zmluvy B0166475 6496450
B0166475 6496450
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Inšpektorát práce Nitra
11. September 2013
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb_č. zmluvy B0425520 6513583
B0425520 6513583
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Inšpektorát práce Nitra
25. September 2013
Zmluva o pripojení a poskytovaní verejných elektronických komunikačných služieb do siete Internet
4/2013
0,00 € Obecné siete s.r.o. Inšpektorát práce Nitra
14. Október 2013
Dohoda o primeranom znášaní nákladov na zachovanie a opravy nehnuteľností zaťažených vecným bremenom a podmienkach práv k nehnuteľnosti zodpovedajúcich zákonnému vecnému bremenu
0220130208
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Inšpektorát práce Nitra
11. November 2013
Zmluva o poskytovani služieb - lektorská činnosť
5/2013
0,00 € Ing. Pavel Kuna Inšpektorát práce Nitra