Centrálny register zmlúv

Inšpektorát práce Nitra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Apríl 2024
Dohoda o splátkach
23/2024
1 000,00 € Monika Székelyová- výroba cestovín Inšpektorát práce Nitra
1. Marec 2021
ASO VENDING s.r.o. - ZMLUVA O NÁJME
ASO VENDING s.r.o.
Doplnená
924,00 € ASO VENDING s.r.o. Inšpektorát práce Nitra
17. Máj 2024
Dohoda o splátkach
28/2024
700,00 € Pál Inšpektorát práce Nitra
11. Júl 2022
Zmluva o nájme
2022_07_11
Doplnená
672,00 € Dallmayr Vending & Office k.s Inšpektorát práce Nitra
15. Apríl 2024
2024_04_15 Morez group a.s. - Zmluva o vykonaní pravidelných prehliadok, odbornýchskúšok a servisu EPS
2024_04_15
672,00 € MOREZ GROUP a.s. Inšpektorát práce Nitra
31. December 2020
Dohoda o primeranom znášaní nákladov na zachovanie a opravy nehnuteľností zaťažených zákonným vecným bremenom a o podmienkach využívania práv k nehnuteľnosti zodpovedajúcich zákonnému vecnému bremenu
Technopol International, a.s.
600,00 € Technopol International, a.s. Inšpektorát práce Nitra
2. November 2022
Dohoda o splátkach
33/2022
500,00 € Gabriel Öszi – CONTENT Inšpektorát práce Nitra
15. Január 2024
Dohoda o splátkach
04/2024
500,00 € STILON s.r.o. Inšpektorát práce Nitra
29. Marec 2018
Zmluva na vyučovanie cudzích jazykov
.
480,00 € LITE ANglická škola Nitra, s.r.o. Inšpektorát práce Nitra
29. December 2023
Dohoda o splátkach
55/2023
300,00 € Daša Sedláčikova - TOMI Inšpektorát práce Nitra
18. Apríl 2023
HP NR858MP
6587789107S
138,29 € Kooperatíva poisťovňa, a.s. Inšpektorát práce Nitra
24. September 2020
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
A15656957
116,36 € Orange Slovensko, a.s. Inšpektorát práce Nitra
18. Apríl 2023
PZP MV NR858MP
6625820875
55,28 € Kooperatíva poisťovňa, a.s. Inšpektorát práce Nitra
2. December 2021
Flotilové havarijné poistenie motorových vozidiel
6587789107
39,06 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Inšpektorát práce Nitra
2. December 2021
Poistenie motorového vozidla
6587736451
9,16 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Inšpektorát práce Nitra
17. Január 2013
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb_č. zmluvy B0182776 6060903.PDF
B0182776 6060903
0,00 € Ornage Slovensko, a.s. Inšpektorát práce Nitra
17. Január 2013
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb_č. zmluvy B0182776 6060925
B0182776 6060925
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Inšpektorát práce Nitra
17. Január 2013
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb_č. zmluvy B0182776 6060952
B0182776 6061072
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Inšpektorát práce Nitra
18. Január 2013
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb_č. zmluvy B0182776 6060952
B0182776 6060952
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Inšpektorát práce Nitra
18. Január 2013
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb_č. zmluvy B0425520 6061253
B0425520 6061253
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Inšpektorát práce Nitra