Centrálny register zmlúv

Inšpektorát práce Nitra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Október 2023
Dohoda o splátkach
44/2023
2 000,00 € BC TRANS s.r.o. Inšpektorát práce Nitra
16. Október 2023
Dohoda o splátkach
45/2023
2 000,00 € Onimia s.r.o. Inšpektorát práce Nitra
12. December 2023
Dohoda o splátkach
53/2023
2 000,00 € Foton Energy s.r.o. Inšpektorát práce Nitra
10. Január 2024
Dohoda o splátkach
02/2024
2 000,00 € Peter Jurčo DREVOTEC Inšpektorát práce Nitra
22. Január 2024
Dohoda o splátkach
05/2024
2 000,00 € P&D Invest s.r.o. Inšpektorát práce Nitra
29. Január 2024
Dohoda o splátkach
08/2024
2 000,00 € Monika Jánová Šupauerová - GASTRO Inšpektorát práce Nitra
1. Február 2024
Dohoda o splátkach
10/2024
2 000,00 € ROBIMONT s.r.o. Inšpektorát práce Nitra
20. Február 2024
Dohoda o splátkach
14/2024
2 000,00 € Andrej Remeň Inšpektorát práce Nitra
28. Február 2024
Dohoda o splátkach
16/2024
2 000,00 € COOL nábytok, s.r.o. Inšpektorát práce Nitra
3. Apríl 2024
Dohoda o splátkach
19/2024
2 000,00 € Marián Pavúk Inšpektorát práce Nitra
19. Apríl 2024
Dohoda o splátkach
21/2024
2 000,00 € Lukáš Anderko Inšpektorát práce Nitra
10. Máj 2024
Dohoda o splátkach
27/2024
2 000,00 € Europa Gastro s.r.o. Inšpektorát práce Nitra
15. Máj 2023
Navýšenie poistnej sumy
2023_05_15 0809000884
1 841,57 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna lnsurance Group Inšpektorát práce Nitra
31. December 2020
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb spojených s využívaním práv k nehnuteľnosti zodpovedajúcich zákonnému vecnému bremenu zo dňa 26.10.2015
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb spojených s využívaním práv k nehnuteľnosti zodpovedajúcich zákonnému vecnému bremenu zo dňa 26.10.2015
1 800,00 € SWAN, a. s. Inšpektorát práce Nitra
7. Máj 2024
Dohoda o splátkach
25/2024
1 800,00 € Phoenix food & wood s.r.o. Inšpektorát práce Nitra
5. Október 2022
Dohoda o splátkach
26/2022
1 700,00 € RIDAR s.r.o. Inšpektorát práce Nitra
28. Február 2023
Dohoda o splátkach
08/2023
1 700,00 € BBP SERVIS, s.r.o. Inšpektorát práce Nitra
26. Máj 2023
Dohoda o splátkach
25/2023
1 700,00 € Ing. Árpád Hasznos Inšpektorát práce Nitra
31. Júl 2023
Dohoda o splátkach
36/2023
1 700,00 € ARC International, s.r.o. Inšpektorát práce Nitra
4. December 2023
Dohoda o splátkach
52/2023
1 700,00 € MD Transport s.r.o. Inšpektorát práce Nitra