Centrálny register zmlúv

Inšpektorát práce Nitra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Jún 2023
Dohoda o splátkach
30/2023
5 000,00 € AG s.r.o. Inšpektorát práce Nitra
6. Júl 2023
Dohoda o splátkach
31/2023
5 000,00 € BUONA staving, s.r.o. Inšpektorát práce Nitra
21. November 2023
Dohoda o splátkach
50/2023
5 000,00 € KUBITEX, s.r.o. Inšpektorát práce Nitra
29. December 2023
Dohoda o splátkach
56/2023
5 000,00 € Aviation group s.r.o. Inšpektorát práce Nitra
31. Január 2024
Dohoda o splátkach
9/2024
5 000,00 € Jozef Flok Inšpektorát práce Nitra
1. Február 2024
Dohoda o splátkach
11/2024
5 000,00 € OLASTAV s.r.o. Inšpektorát práce Nitra
7. Február 2024
Dohoda o splátkach
12/2024
5 000,00 € Erik Komrhel - COOL KEBAB Inšpektorát práce Nitra
12. Február 2024
Dohoda o splátkach
13/2024
5 000,00 € appo s.r.o. Inšpektorát práce Nitra
21. Február 2024
Dohoda o splátkach
15/2024
5 000,00 € Milan Jonáš Inšpektorát práce Nitra
29. Apríl 2024
Dohoda o splátkach
24/2024
5 000,00 € ROBI, spol. s r.o. Inšpektorát práce Nitra
30. November 2020
Dohoda o primeranom znášaní nákladov na zachovanie a opravy nehnuteľností zaťažených zákonným vecným bremenom a o podmienkach využívania práv k nehnuteľnosti zodpovedajúcich zákonnému vecnému bremenu
Dohoda o primeranom znášaní nákladov na zachovanie a opravy nehnuteľností
4 500,00 € 02 Slovakia, s.r.o. Inšpektorát práce Nitra
24. Apríl 2024
Dohoda o splátkach
22/2024
4 500,00 € Catering One s.r.o. Inšpektorát práce Nitra
18. Október 2023
Dohoda o splátkach
47/2023
4 450,00 € RELAX-CENTER spol. s r.o. Inšpektorát práce Nitra
3. Október 2022
Dohoda o splátkach
24/2022
4 000,00 € HEMASTAV SK s.r.o. Inšpektorát práce Nitra
7. Jún 2023
Dohoda o splátkach
26/2023
4 000,00 € ADATECH LV s.r.o. Inšpektorát práce Nitra
27. Júl 2022
Dohoda o splátkach
10/2022
3 500,00 € 606 s.r.o. Inšpektorát práce Nitra
22. November 2023
Dohoda o splátkach
51/2023
3 500,00 € Easy Logistics s.r.o. Inšpektorát práce Nitra
24. Október 2012
Zmluva o pripojení a poskytovaní verejných elektronických komunikačných služieb prístupu do verejnej siete Internet
2/2012
3 360,00 € Nitranet, s.r.o. Inšpektorát práce Nitra
14. September 2022
Dohoda o splátkach
15/2022
3 000,00 € WEST BUSSINES, s.r.o. Inšpektorát práce Nitra
26. September 2022
Dohoda o splátkach
20/2022
3 000,00 € ODUT s.r.o. Inšpektorát práce Nitra