Centrálny register zmlúv

Inšpektorát práce Nitra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. September 2023
Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy (pre pripojenie zariadenia na výrobu elektriny a pre pripojenie zariadenia na uskladňovanie elektriny)
2023_09_05
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Inšpektorát práce Nitra
5. September 2023
KÚPNA ZMLUVA
2023_09_05-2
0,00 € Smartlntegra group, s. r. o. Inšpektorát práce Nitra
21. September 2023
Dohoda o splátkach
41/2023
0,00 € Samuel Zelina Inšpektorát práce Nitra
17. Október 2023
Dohoda o migrácii dát
2023_17_10
0,00 € Ministerstvo financií Slovenskej republiky Inšpektorát práce Nitra
19. Marec 2024
2024_03_19 Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb Orange- 1 SIM
2024_03_19 Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb Orange- 1 SIM
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Inšpektorát práce Nitra
11. Apríl 2024
2024_04_11 BIOMETRIC, spol. s.r.o.- Zmluva o vzájomnej spolupráci pri realizácii diela a poskytovaní služieb
2024_04_11 BIOMETRIC, spol. s.r.o.- Zmluva o vzájomnej spolupráci pri realizácii diela a poskytovaní služieb
Doplnená
0,00 € BIOMETRIC, spol. s r.o. Inšpektorát práce Nitra
11. Apríl 2024
2024_04_11 BIOMETRIC, spol. s.r.o. - Zmluva o spracúvaní osobných údajov
2024_04_11 BIOMETRIC, spol. s.r.o. - Zmluva o spracúvaní osobných údajov
0,00 € BIOMETRIC, spol. s r.o. Inšpektorát práce Nitra
6. Máj 2024
ZMLUVA O ZDRUŽENEJ DODÁVKE ZEMNÉHO PLYNU
2024_05_06
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Inšpektorát práce Nitra
6. Máj 2024
2024_05_06 Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej dodávke zemného plynu
2024_05_06-2
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Inšpektorát práce Nitra
27. Jún 2024
2024_06_25 Dohoda o spolupráci- MPSVR, Sociálna poisťovňa, IP
2024_06_25 Dohoda o spolupráci- MPSVR, Sociálna poisťovňa, IP
0,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Inšpektorát práce Nitra
27. Jún 2024
2024_06_25 Dohoda o poskytovaní údajov- MPSVR, UPSVaR, IP_Redigované
2024_06_25 Dohoda o poskytovaní údajov- MPSVR, UPSVaR, IP_Redigované
0,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Inšpektorát práce Nitra