Centrálny register zmlúv

Inšpektorát práce Nitra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Máj 2015
Zmluva o dodávke plynu
6/2015
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Inšpektorát práce Nitra
25. Máj 2015
Zmluva o predaji motorového vozidla
7/2015
0,00 € AUTONOVO a.s. Inšpektorát práce Nitra
10. September 2015
Dodatok č. 7 k zmluve o poskytovaní telekom.sl.siete SWAN
8/2015
0,00 € SWAN,a.s. Inšpektorát práce Nitra
5. Október 2015
Zmluva o poskytnutí služby na zebezpečenie činnosti pracovnej zdravotnej služby
01/08/2015
0,00 € SAFETECH, s.r.o. Inšpektorát práce Nitra
29. Október 2015
Zmluva o poskytovaní služieb s využívaním práv k nehnuteľnosti
9/2015
0,00 € SWAN,a.s. Inšpektorát práce Nitra
4. Január 2016
Zmluva o poskytovaní služieb spojených s využívaním práv k nehnuteľnosti
10/2015
0,00 € Obecné siete, s.r.o. Inšpektorát práce Nitra
4. Január 2016
Havarijné poistenie motorových vozidiel
551-9001.121
0,00 € KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Inšpektorát práce Nitra
4. Január 2016
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
3550147690
0,00 € KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Inšpektorát práce Nitra
4. Január 2016
Poistná zmluva č. 080-9000.884
080-9000.884
0,00 € KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Inšpektorát práce Nitra
27. Október 2016
Zmluva o spolupráci
2016/1-948/19006
0,00 € Inšpektorát práce Nitra Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
22. Február 2017
Dohoda o stanovení ceny na báze NCG pre rok 2017
P1443/2015
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Inšpektorát práce Nitra
25. Máj 2017
Cestovné poistenie
0325076
0,00 € Kooperatíva a.s. Inšpektorát práce Nitra
28. Júl 2017
Zmluva o dielo
01/2017
0,00 € SAFETECH SK, s.r.o. Inšpektorát práce Nitra
28. Júl 2017
Kúpna zmluva
VS-2017-02555
0,00 € ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o. Inšpektorát práce Nitra
13. Október 2017
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny
1107VP_ZSE/2017E
0,00 € BUSINESS COMMERCIAL FINANCE, s.r.o. Inšpektorát práce Nitra
29. December 2017
ZMLUVA O VYKONÁVANÍ UPRATOVACÍCH A ČISTIACICH SLUŽIEB
2/2017
0,00 € Metalclean, s r.o. Inšpektorát práce Nitra
9. Január 2018
Dodatok č. 8 k zmluve o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN
49680/2017
0,00 € SWAN, a.s. Inšpektorát práce Nitra
26. September 2018
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny
1107VP_ZSE/2018E
0,00 € BUSINESS COMMERCIAL FINANCE,s.r.o., Inšpektorát práce Nitra
26. September 2018
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej dodávke elektriny
16446/2017
0,00 € Business Commercial Finance, s.r.o. Inšpektorát práce Nitra
20. December 2018
Príloha č. 3 - Dodatok o stanovení ceny na báze NCG
CRZ-3816244
Doplnená
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Inšpektorát práce Nitra