Centrálny register zmlúv

Inšpektorát práce Nitra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Máj 2024
Dohoda o splátkach
26/2024
7 000,00 € PRESTIGE 4YOU s.r.o. Inšpektorát práce Nitra
17. Jún 2022
Dohoda o splátkach
032022
6 000,00 € Peter Adamčík Inšpektorát práce Nitra
17. August 2022
Dohoda o splátkach
12/2022
6 000,00 € Miroslav Košáň Inšpektorát práce Nitra
22. September 2022
Dohoda o splátkach
19/2022
6 000,00 € LIBAR s.r.o. Inšpektorát práce Nitra
13. Október 2022
Dohoda o splátkach
29/2022
6 000,00 € Karol Gellen Inšpektorát práce Nitra
9. November 2022
Dohoda o splátkach
37/2022
6 000,00 € Ivan Kohut Inšpektorát práce Nitra
24. Január 2023
Dohoda o splátkach
02/2023
6 000,00 € Gejza Horváth Inšpektorát práce Nitra
21. Marec 2023
Dohoda o splátkach
10/2023
6 000,00 € Tomáš Husár - TOMÁŠSTAV Inšpektorát práce Nitra
19. Apríl 2023
Dohoda o splátkach
18/2023
6 000,00 € Juraj Holáš Inšpektorát práce Nitra
16. Jún 2023
Dohoda o splátkach
29/2023
6 000,00 € Alexander Csuport Inšpektorát práce Nitra
9. Október 2023
Dohoda o splátkach
42/2023
6 000,00 € Ľubomír Petriľák Inšpektorát práce Nitra
26. November 2020
Dohoda o primeranom znášaní nákladov na zachovanie a opravy nehnuteľností zaťažených zákonným vecným bremenom a o podmienkach využívania práv k nehnuteľnosti zodpovedajúcich zákonnému vecnému bremenu
C1 0061 BR IP Nitra
Doplnená
5 000,00 € Orange Slovensko, a.s. Inšpektorát práce Nitra
29. September 2022
Dohoda o splátkach
22/2022
5 000,00 € MATY EL s.r.o. Inšpektorát práce Nitra
4. Október 2022
Dohoda o splátkach
25/2022
5 000,00 € Agrospace, s.r.o. Inšpektorát práce Nitra
3. November 2022
Dohoda o splátkach
34/2022
5 000,00 € Best results s.r.o. Inšpektorát práce Nitra
23. November 2022
Dohoda o splátkach
41/2022
5 000,00 € Zoltán Šárközi – Z - STAV Inšpektorát práce Nitra
8. Február 2023
Dohoda o splátkach
07/2023
5 000,00 € Max Green s.r.o. Inšpektorát práce Nitra
19. Apríl 2023
Dohoda o splátkach
17/2023
5 000,00 € TRANSINTER, spol. s r.o. Inšpektorát práce Nitra
24. Máj 2023
Dohoda o splátkach
22/2023
5 000,00 € Šebo Trans s.r.o. Inšpektorát práce Nitra
22. Jún 2023
Dohoda o splátkach
30/2023
5 000,00 € AG s.r.o. Inšpektorát práce Nitra