Centrálny register zmlúv

Inšpektorát práce Nitra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Marec 2023
Zmluva o výpožičke
2023_03_16
0,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Inšpektorát práce Nitra
5. Apríl 2023
Dohoda o splátkach
15/2023
0,00 € DN Group s.r.o. Inšpektorát práce Nitra
5. Apríl 2023
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
15771/2023-M_ORP
0,00 € Inšpektorát práce Nitra Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
6. Apríl 2023
Dohoda o splátkach
16/2023
0,00 € Šaban Esatovski Inšpektorát práce Nitra
17. Apríl 2023
Zmluva o poskytovaní online platieb (EFT POS)
15499/2023
0,00 € Štátna pokladnica Inšpektorát práce Nitra
26. Apríl 2023
ZMLUVA O ZDRUŽENEJ DODÁVKE ZEMNÉHO PLYNU
2023_04_26 ZMLUVA O ZDRUŽENEJ DODÁVKE ZEMNÉHO PLYNU
Doplnená
0,00 € MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Inšpektorát práce Nitra
27. Apríl 2023
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o kúpe xerografického papiera pre rezort MPSVR SR
2023_04_27
0,00 € Xepap, spol. s.r.o. Inšpektorát práce Nitra
29. Máj 2023
DODATOK č. 1 KU KOLEKTÍVNEJ ZMLUVE NA ROKY 2023 a 2024- VZ
2023_05_29-1
0,00 € Inšpektorát práce Nitra Inšpektorát práce Nitra
29. Máj 2023
2023_05_29 DODATOK č. 1 KU KOLEKTÍVNEJ ZMLUVE NA ROKY 2023 a 2024- ŠS
2023_05_29-2
0,00 € Inšpektorát práce Nitra Inšpektorát práce Nitra
1. Jún 2023
Dohoda o skončení platnosti a účinnosti Zmluvy o akceptácii platobných kariet
2023_06_01-1
0,00 € Všeobecná úverová banka, a.s. Inšpektorát práce Nitra
16. Jún 2023
Dohoda o urovnaní
2023_06_16
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Inšpektorát práce Nitra
1. August 2023
Dohoda o splátkach
37/2023
0,00 € Clean Pur Service s.r.o. Inšpektorát práce Nitra
5. September 2023
Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy (pre pripojenie zariadenia na výrobu elektriny a pre pripojenie zariadenia na uskladňovanie elektriny)
2023_09_05
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Inšpektorát práce Nitra
5. September 2023
KÚPNA ZMLUVA
2023_09_05-2
0,00 € Smartlntegra group, s. r. o. Inšpektorát práce Nitra
21. September 2023
Dohoda o splátkach
41/2023
0,00 € Samuel Zelina Inšpektorát práce Nitra
17. Október 2023
Dohoda o migrácii dát
2023_17_10
0,00 € Ministerstvo financií Slovenskej republiky Inšpektorát práce Nitra
19. Marec 2024
2024_03_19 Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb Orange- 1 SIM
2024_03_19 Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb Orange- 1 SIM
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Inšpektorát práce Nitra
11. Apríl 2024
2024_04_11 BIOMETRIC, spol. s.r.o.- Zmluva o vzájomnej spolupráci pri realizácii diela a poskytovaní služieb
2024_04_11 BIOMETRIC, spol. s.r.o.- Zmluva o vzájomnej spolupráci pri realizácii diela a poskytovaní služieb
Doplnená
0,00 € BIOMETRIC, spol. s r.o. Inšpektorát práce Nitra
11. Apríl 2024
2024_04_11 BIOMETRIC, spol. s.r.o. - Zmluva o spracúvaní osobných údajov
2024_04_11 BIOMETRIC, spol. s.r.o. - Zmluva o spracúvaní osobných údajov
0,00 € BIOMETRIC, spol. s r.o. Inšpektorát práce Nitra
6. Máj 2024
ZMLUVA O ZDRUŽENEJ DODÁVKE ZEMNÉHO PLYNU
2024_05_06
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Inšpektorát práce Nitra