Centrálny register zmlúv

Inšpektorát práce Nitra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. September 2019
Zmluva č. D201032903 o poskytovaní dôveryhodnej služby vyhotovovania a overovania cesrtifikátov
D2019032903
0,00 € Disig, a.s. Inšpektorát práce Nitra
6. September 2019
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu
P3443/2019
0,00 € Magna Energia a.s. Inšpektorát práce Nitra
6. September 2019
Dohoda o pristúpení
09062019
0,00 € Magna Energia a.s. Inšpektorát práce Nitra
25. September 2020
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o kúpe kancelárskych potrieb
9385/2017-M-ODSM
0,00 € Xepap, spol. s r. o. Inšpektorát práce Nitra
8. Október 2020
Zmluva o prevode správy
69748/2020
0,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Inšpektorát práce Nitra
9. Október 2020
Dohoda o primeranom znášaní nákladov na zachovanie a opravy nehnuteľností zaťažených zákonným vecným bremenom a o podmienkach využívania práv k nehnuteľnosti zodpovedajúcich zákonnému vecnému bremenu
0220200070-000-00
Doplnená
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Inšpektorát práce Nitra
26. Október 2020
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ UPRATOVACÍCH A ČISTIACICH SLUŽIEB
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ UPRATOVACÍCH A ČISTIACICH SLUŽIEB
0,00 € Metalclean s.r.o. Inšpektorát práce Nitra
3. November 2020
Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Inšpektorát práce Nitra
31. December 2020
Dohoda o ukončení zmluvy o poskytovaní služieb spojených s využívaním práv k nehnuteľnosti odpovedajúcich zákonnému vecnému bremenu
Dohoda o ukončení zmluvy o poskytovaní služieb spojených s využívaním práv k nehnuteľnosti odpovedajúcich zákonnému vecnému bremenu
0,00 € Obecné siete, s.r.o. Inšpektorát práce Nitra
5. Január 2021
DODATOK Č. 9 K ZMLUVE O POSKYTOVANÍ TELEKOMUNIKAČNÝCH SLUŽIEB A VYUŽITÍ DÁTOVEJ SIETE SWAN
DODATOK Č. 9 K ZMLUVE O POSKYTOVANÍ TELEKOMUNIKAČNÝCH SLUŽIEB A VYUŽITÍ DÁTOVEJ SIETE SWAN
0,00 € SWAN, a. s. Inšpektorát práce Nitra
20. Január 2021
Zmluva o dielo č. 1712/2020/S
HELVYK ELEVATORS, s.r.o.
0,00 € HELVYK ELEVATORS, s.r.o. Inšpektorát práce Nitra
20. Január 2021
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
A16523938
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Inšpektorát práce Nitra
15. Február 2021
Zmluva o vykonaní pravidelných prehliadok, odborných skúšok a servisu EPS
Zmluva o vykonaní pravidelných prehliadok, odborných skúšok a servisu EPS
Doplnená
672,00 € MOREZ GROUP a.s. Inšpektorát práce Nitra
22. Február 2021
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu č.1/2021
1/2021
0,00 € Ústredím prace, sociálnych vecí a rodiny Inšpektorát práce Nitra
16. Marec 2021
Darovacia zmluva - Peugeot 407
01/2021
0,00 € Obec Veľký Cetín Inšpektorát práce Nitra
19. Marec 2021
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB ZBER A SPRACOVANIE VOZIDIEL A STARÝCH VOZIDIEL
02/2021
0,00 € ŽP EKO QELET a.s. Inšpektorát práce Nitra
8. Apríl 2021
Dohoda o stanovení ceny na báze NCGya
MAGNA ENERGIA a. s.
0,00 € MAGNA ENERGIA a. s. Inšpektorát práce Nitra
26. Apríl 2021
Zmluva BOZP/OPP/IPNR o kontrolnej činnosti
Zmluva BOZP-OPP-IPNR o kontrolnej činnosti
0,00 € OHSAS, s.r.o. Inšpektorát práce Nitra
7. Jún 2021
Dodatok č. 4 k Zmluve o výpožičke nebytových priestorov zo dňa 31.05.2006 v znení dodatkov č.1, č.2 a č.3
Dodatok č. 4 k Zmluve o výpožičke nebytových priestorov zo dňa 31.05.2006 v znení dodatkov č.1, č.2 a č.3
0,00 € Inšpektorát práce Nitra Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
11. Október 2021
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ UPRATOVACÍCH A ČISTIACICH SLUŽIEB - 2021
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ UPRATOVACÍCH A ČISTIACICH SLUŽIEB - 2021
0,00 € ZET dip s.r.o. Inšpektorát práce Nitra